E.ON Energie, a.s.

Výrobce, dodavatel i distributor elektrické energie a dodavatel a distributor zemního plynu. Jeden z hlavních subjektů na českém trhu. Předchůdce E.ON, Bayernwerk, působí na českém trhu od roku 1995.

V roce 2000 začal nakupovat podíly v elektrárenských a plynárenských společnostech a firma začala podnikat pod značkou E.ON. Zároveň začíná skupovat podíly v elektrárenských a plynárenských společnostech.

V roce 2003 firma převzala společnosti Jihomoravská energetika a Jihočeská energetika a stala se distributorem na jihu republiky. V roce 2006 převzala podíly v distribučních společnostech v oblasti plynárenství – Jihočeská plynárenská a Pražská plynárenská.

Domácnostem nabízí elektřinu celkem v pěti hlavních tarifech. Kromě základního tarifu nabízí dva tarify na dobu určitou a s garantovanou cenou, jeden tarif pro ekologickou elektřinu a tarif benefit, zaměřenou na domácnosti, které chtějí snižovat spotřebu energie.

Cenu plynu se rozlišuje podle ročního odběru – se vzrůstající spotřebou se snižuje cena podle celkem pěti pásem.

Společnost zvýhodňuje svou nabídku pro zákazníky, kteří u ní mají sjednaný odběr elektřiny plynu.

Zkrácený výpis všeobecných podmínek.