Energetické centrum s.r.o.

Energetické centrum s.r.o. – dříve České Energetické Centrum a.s., alternativní dodavatel elektrické energie a zemního plynu. Působí i jako elektroenergetický poradce. Licenci k obchodu s plynem a elektřinou obdržela společnost v listopadu 2009. Společnost sídlí v Praze. Tuto společnou koupila v roce 2013 společnost Bohemia Energy.