Zelená střecha

Zelenou střechou označujeme střechu, která je pokrytá vegetací a půdou, a to zcela či alespoň částečně. Jde o ekologické řešení přinášející četné výhody.

Většinou se střechy zatravňují, ale je na nich možné pěstovat i rostliny, keře či dokonce stromy. Záleží na konstrukci střechy a použité tloušťce substrátu.

Zelené střechy nejsou ve světě žádnou novinkou. Jsou známé dlouhá léta, především v zemích severní Evropy (viz. např. úvodní fotografie, kterou pořídil Erik Christensen).

Realizace zelených střech

Zelené střechy mají dvě základní podoby – extenzivní a intenzivní. Více se využívá extenzivní řešení. Představuje zelenou střechu mající tloušťku substrátu 4 – 10 cm.

Skladba těchto střech může být řešená více způsoby. Nejjednodušší je pokrytí střechy folií, která je odolná proti prorůstání kořínků. Na tuto fólii se pokládá separační a drenážní vrstva s prolisy, jež drží vodu. Dále se na tuto vrstvu klade geotextilie působící jako filtrační vrstva. Poté už následuje vrstva substrátu a vegetace.

Intenzivní střechy mají větší tloušťku než extenzivní. Umožňují tak sázení i vyšších a náročnějších rostlin. Pro realizaci zelených střech jsou více využívané ploché střechy či střechy s nižším spádem, ale i na strmých střechách si můžete dopřát zeleň.

Výhody zelené střechy

Mezi hlavní výhody zelené střechy patří lepší mikroklima, zpomalení odtoku a zadržení více dešťové vody, ochrana střešní izolace před UV zářením, ale také se zlepšuje požární tepelná izolace i odolnost střechy.

Z dalších výhod si ještě uveďme zvukovou izolaci, redukci výkyvů teplot mezi dnem a nocí, zabránění přehřívání střech, absorpci škodlivin ze vzduchu, vůni atd.

Ekologicky smýšlející lidé ocení pohled na střechu, která bude představovat přírodní koutek v místech, které většina lidí nechává bez povšimnutí. Budete-li chtít a máte-li na to vhodné podmínky, vytvořte si na střeše třeba originální zahrádku.

Co byste ještě měli vědět před realizací zelené střechy?

Než se definitivně rozhodnete pro zelené řešení, zjistěte si, zda konstrukce vaší střechy snese zatížení vegetací. Existují různé typy zelených střech. Proto promyslete i tento aspekt. Nezapomínejte, že vegetace bude potřebovat údržbu, tudíž vám péče o ni zabere určitý čas. Střecha je konstrukčně náročnější, a to samozřejmě není zadarmo. Rozhodněte se sami, jestli vám konečný efekt zato stojí.

Mohlo by vás mohlo zajímat