Zateplení pasivních domů

Snaha o co nejkvalitnější zateplení nemá význam jen u pasivních domů, ale u všech staveb, jejichž majitel chce ušetřit za energii. Vzhledem k tomu, že průměrný dům spotřebuje téměř tři čtvrtiny energie na vytápění, je žádoucí se nad možnými úsporami v tomto směru zamyslet a hlavně je realizovat.

Kvalitní zateplení má však i další výhody. Patří mezi ně navýšení teplotního komfortu, snížení rizika plísně, snížení přehřívání budovy v létě, menší námaha nosné konstrukce klimatickými vlivy atd.

Izolace pasivních domů

Důležitým předpokladem pro izolaci pasivního domu je, aby její vrstva byla dostatečně široká a kvalitní izolaci skutečně poskytovala. Její šířka by měla být 30 – 50 cm. Někdy se používá kombinace speciálních stavebních materiálů, které izolaci obsahují.

Přesná tloušťka samozřejmě záleží na konkrétním použitém materiálu a dalších faktorech. Potřebnou tloušťku zjistíme výpočtem. Musí být dosaženo požadovaného součinitele prostupu tepla konstrukcí. Maximální přípustná hodnota pro pasivní domy je 0,15 W/m2K.

Při zateplování pasivních domů je nutné soustředit se na izolaci stěn, střešní konstrukce, podlah, vnitřku (ne vždy) a oken.

Izolace masivních staveb

Využívá se většinou možnosti vnějšího zateplení. Při něm vzniká celistvá tepelně izolační vrstva. Pro tyto účely se používají:

  • kontaktní zateplovací systémy: Tvoří jednolitý celek. Jsou nosným prvkem povrchových vrstev. Umožňují zachování původního rázu fasády. Nevznikají tepelné mosty. Tepelná izolace je spojená lepicí hmotou a hmoždinkami s původním zdivem a omítkou. U nás je tento systém velmi rozšířený. Používá se u rodinných domů, bytových domů i u panelákových technologií.
  • odvětrávané zateplovací systémy: Jsou tvořené tepelně izolačním materiálem připevněným k podkladu, zpravidla pomocí roštové konstrukce. Mezi povrchovou úpravou a izolačním materiálem je vzduchová mezera mající šířku několik centimetrů. Jde o dražší řešení, než kterým je kontaktní zateplovací systém. Z toho důvodu se používá méně.

Vnitřní izolace se u masivních staveb používá méně. Většinou se k ní nepřistupuje při stavbě pasivních domů, ale při zateplování již stojících budov, na které nejde realizovat vnější zateplení, ať už z technických důvodů (režné zdivo, štuková výzdoba atd.), či je-li to nemožné kvůli historickému významu budovy.

Paneláková výstavba
Paneláková výstavba

Při užití vnitřního zateplení je třeba počítat s tím, že lze použít jen malou tloušťku izolace. Nevýhodou je promrzání a vlhnutí vnějšího zdiva a vznik tepelných mostů. Samozřejmě dochází také ke zmenšení vnitřního prostoru.

Izolace dřevostaveb

Tepelná izolace u dřevostaveb se vkládá mezi dřevěné nosníky. Nejčastěji používanými materiály pro tyto účely jsou minerální vata, skelná vata či některé materiály na přírodní bázi, které podporují přírodní pojetí dřevostavby. Při výběru konkrétního materiálu je třeba vzít v potaz skladbu konstrukce a stěn dřevostavby.

Dřevěný srub
Dřevěný srub

Mohlo by vás zajímat