Využívejte slev pro rodiny s dětmi

Rodinné pasy jsou projektem na podporu rodin s dětmi. Přináší rodinám slevy a další výhody.

Nefungují v celé České republice. Jsou totiž aktivitou jednotlivých krajů. V současné době jsou do projektu zapojené následující kraje – Královéhradecký, Ústecký, Zlínský, Pardubický, Olomoucký, Jihomoravský a kraj Vysočina.
Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma, a pokud se do něj přidáte, můžete čerpat slevy na území celé České republiky, ale i na Slovensku a v oblasti Dolního Rakouska.
Poskytovateli slev jsou různé soukromé firmy i příspěvkové organizace, přičemž slevy jsou ve výši 5 – 50 %. Slevy však nelze sčítat.
Registrace se provádí online formulářem na webových stránkách projektu Rodinné pasy. Vyplňujete jméno rodičů (či rodiče), adresu trvalého bydliště, jméno dětí a rok jejich narození, dále pak email nebo telefonní číslo.
Na základě registrace obdržíte kartu. Pokud budete mít kartu Rodinného pasu a skončí vám její platnost, můžete ji jednoduše aktualizovat.

Kdo může využívat rodinného pasu

K projektu Rodinné pasy se může přidat jakákoliv rodina, která má ve své péči alespoň jedno dítě. Zapojit se mohou nejen úplné rodiny, ale i samoživitelé, nesezdané páry a osoby mající dítě v péči. Jedinými podmínkami je věk nad 18 let a trvalé bydliště v kraji, který je do projektu zapojený.