Využití zemního plynu

Vaření a ohřev vody zemním plynem

Zemní plyn slouží v mnohých domácnostech především k ohřevu vody a vaření. Ohřev vody lze zajistit i prostřednictvím elektřiny. To vás ale vyjde dráž. Úspornější je ohřev zemním plynem. Chcete-li ještě více ušetřit, je možné kombinovat zemní plyn se solárním systémem. U vaření máte také možnost rozmyslet se mezi plynovým a elektrickým sporákem. Plynový sporák má své výhody. Lépe se reguluje, výkonu dosáhnete hned a po vypnutí se vám nepřipálí jídlo v hrnci v případě, že ho necháte na sporáku. Elektrický sporák ještě nějakou dobu po vypnutí hřeje. U plynového sporáku je důležité zajistit správnou instalaci, aby vás neohrožovaly jeho zplodiny.

Vytápění zemním plynem

Stále více lidí také volí vytápění zemním plynem. Vytápění plynem přináší mnohé klady. Mezi ně patří především pohodlnost, šetrnost k životnímu prostředí, vysoká výhřevnost a jednoduché ovládání a v poslední době také cena plynu. Vytápění zemním plynem se vám také bude snadněji regulovat. Chystáte-li se vytápět rodinný dům zemním plynem, můžete si vybrat, zda zvolíte lokální či centrální vytápění. Lokální vytápění má nezávislý zdroj topení. V případě výpadku jednoho z topidel nepřijdete o teplo, pouze se sníží výhřevnost. Jeho nevýhodou je nižší účinnost. K této problematice se v budoucnu ještě vrátíme v některém z našich článků. Chcete-li větší účinnost vytápění, volte centrální vytápění, jehož základem je plynový teplovodní kotel. Ohřívaná voda se rozvádí do topných těles po celém domě pomocí teplovodního systému. Současné plynové kotle využívají buď nízkoteplotní či kondenzační techniku.

Zemní plyn v dopravě

Zemní plyn je využívám i v dopravě. Postupně přibývá aut, která jezdí na plyn, a v budoucnu se očekává jejich další nárůst. Velkou výhodou zemního plynu je jeho ekologičnost. Představuje tak vynikající možnost jak snížit emise. Úsporu zaznamenají i vaše peněženky. V dopravě se používá stlačený zemní plyn označovaný jako CNG (Compressed Natural Gas). Jeho tlak je 200 bar. Druhou možností je zkapalněný zemní plyn – LNG (Liquefied Natural Gas). Zkapalnění u LNG je prováděno při teplotě –162oC. Kromě ekologické a ekonomické úspoře má zemní plyn v dopravě i další výhody. Patří mezi ně snadná distribuce zemního plynu k uživateli, výhoda větších zásob zemního plynu a je zde i větší bezpečnost. To je dáno tím, že je zemní plyn lehčí než vzduch a zápalná teplota je dvojnásobná oproti benzínu. Nádoby na zemní plyn jsou také silnější a bezpečnější než nádoby na jiné pohonné hmoty.

Palivové články

Do popředí začínají také vystupovat palivové články, které přeměňují chemickou energii paliva na elektrickou energii. Zařízení má reformátor, který umožní úpravu plynu. Díky tomu je možné zemní plyn převést na palivový plyn, tedy takový plyn, který obsahuje velké množství vodíku. Zbylá část plynu s velkým množstvím páry se vrací zpět do oběhu a díky tomu je systém ještě účinnější. V budoucnu lze očekávat sériovou výrobu palivových článků. Výhoda zemního plynu u palivových článků je v tom, že zemní plyn obsahuje vysoký obsah vodíku, který je pro jejich provoz nutný. Plusem článků je, že na rozdíl od samotného zemního plynu nedodávají pouze teplo, ale i elektřinu, kterou lze v domácnosti různě využít.

Využití v průmyslu

Využití zemního plynu v průmyslu je četné. Nejvíce se využívá v ocelářství, hutnictví, sklářství, atd. O tom vám napíšeme někdy příště.