Vytápění v pasivních domech

Vytápění v pasivním domě je podstatnou částí zajištěné rekuperační jednotkou s teplým vzduchem. Rekuperace představuje zpětné získání tepla. Je to děj, při kterém se teplý „odpadní“ vzduch nedostává z domu. Jeho teplota se odevzdává čerstvému (chladnějšímu) vzduchu a tím se zahřívá.

Rekuperace je zajišťována rekuperačními výměníky tepla, jež jsou ve větracích jednotkách. Ty mohou být umístěné ve sklepě, podkroví, podhledu stropu, ale i přímo v místnostech.

Rekuperační jednotky jsou běžnou součástí pasivních domů a ušetří spoustu peněz za ceny energie. Také by se bez nich těžko dosahovalo takových úspor energie za vytápění. Kromě energetické úspory má rekuperace i další výhody. Jsou jimi především filtrování vzduchu bez znečištění prachem, žádné hlukové zatížení (větrá se, aniž by se otevírala okna), absence nutnosti obsluhy a kontinuální odvod vlhkosti.

Na trhu jsou k dostání rozmanité rekuperační jednotky. Dochází k jejich neustále inovaci. Zvyšuje se účinnost rekuperace a tím samozřejmě i úspora energie.

Účinnost rekuperace je tedy různá. Za účinnou se považuje rekuperace nad 80%, ale lze reálně zajistit rekuperaci až 95%.

Doplňkové zdroje tepla

Rekuperace v pasivním domě zajistí většinu tepla. Potřeba dalšího tepla je už velmi malá, takže ji stačí pokrýt pouze doplňkovým zdrojem tepla.

Doplňkové zdroje tepla mohou být různé a často slouží zároveň na ohřev teplé vody. Na dotápění v pasivním domě se často volí krbová kamna na dřevo. Chcete-li využít ekologičtější alternativu, používejte místo dřeva pelety. V poslední době se dostávají více do popředí. Pro tyto účely se prodávají speciální peletová kamna.

Dalšími možnostmi doplňkového zdroje tepla jsou podlahové či stěnové vytápění či přímotopné radiátory a další drobná topidla. Při výběru doplňkového zdroje tepla sledujte výkon topidla. Aby byly splněny energetické předpoklady pro pasivní dům, vybírejte topidla s výkonem nižším než 5 kW. Přemýšlíte-li o tepelném čerpadlu, vybírejte mezi malými přístroji. Jinak energeticky úsporného efektu nedosáhnete.