Výpočet spotřeby plynu

Spotřeba plynu v rodinném domě je údajem, který může mnohým z vás, zamotat pěkně hlavu. Je to způsobeno hlavně tím, že na svém plynoměru spatříte hodnotu spotřebovaného plynu v jednotce metr krychlový, kdežto na ročním vyúčtování objevíte celkovou spotřebu plynu v kilowatthodinách. Dvě naprosto rozdílné veličiny, z nich není na první pohled jasné, jak velké vyúčtování máte letos očekávat.

Pokud vás tedy zajímá průměrná spotřeba plynu, můžete se k tomuto číslu dostat pouze díky přepočtu obou hodnot, respektive za pomoci univerzálního koeficientu. S pomocí něho totiž dokážete zajistit téměř přesný převod m3 na kWh.

Co znamenají udávané hodnoty spotřeby plynu?

Než přistoupíme k samotnému výpočtu, tedy vzorečku pro přepočet metrů krychlových na kilowatthodiny a naopak, měli bychom si nejprve vysvětlit, co vlastně představují tyto dvě hodnoty.

  • m3 – Touto zkratkou je označována spotřeba plynu domácnosti na běžném plynoměru. Metr krychlový tak prezentuje objem dodaného plynu.
  • kWh – Kilowatthodinou je naopak specifikován údaj, se kterým se nejčastěji setkáte na svém vyúčtování a jež je nedílnou součástí mnoha nabídek společností, jež dodávají plynnou komoditu do domácnosti.

Vzorec pro přepočet spotřeby plynu

Pakliže vás zajímá roční spotřeba plynu, vezměte objem dodaného plynu dle vašeho plynoměru a vynásobte ho koeficientem 10,55 kWh (někdy je jednodušší si pamatovat prostě 10). Jde o údaj, který je přibližný, jelikož při jeho určování hraje poměrně významnou roli způsob dodávky plynu, tedy trasa, ale i klimatické podmínky a řada dalších faktorů (výhřevnost plynu). Toto je však běžně uznávaný průměr.

1m3 = 10,55kWh

Z těchto informací je proto zcela patrné, že pokud vaše roční spotřeba plynu byla například 3.500 m3 za rok, násobíte tento údaj číslem 10,55 – 3500×10,55 = 36.925 kWh, respektive 36,925 MWh. Poté již nezbývá, než tento výsledek v kWh vynásobit cenou, za kterou odebíráte plyn a hle, roční náklady jsou na světě. Opačný převod na výpočet plynu funguje podobně.

Výsledky, se kterými vám do určité míry může pomoci také kalkulačka spotřeby plynu, s níž se domůžete volby vhodného dodavatele plynné komodity, díky němuž budete schopni ušetřit stokoruny až tisíce.

V každém případě byste měli při výpočtu spotřeby plynu, zahrnout do výsledné ceny také poplatky, které se platí dodavateli a jež představují pravidelné měsíční sumy za samotnou distribuci. Poté však již můžete mít svůj spotřebovaný plyn plně pod kontrolou.