Výhřevnost zemního plynu

Výhřevnost (označuje se H) je vlastnost paliva. Říká nám, kolik energie se uvolní úplným spálením jedné jednotky. Touto jednotkou je obvykle 1 kg. U zemního plynu to je m3. V hodnotě není zahrnuté měrné skupenské teplo páry, které rovněž vzniká.

Chceme-li zjistit i tuto hodnotu, nepočítáme výhřevnost, ale spalné teplo. Jeho hodnota proto není nikdy menší než hodnota výhřevnosti. Může být maximálně stejná, většinou je však větší.

Výhřevnost paliv ovlivňují četné faktory. Jsou jimi např. vlhkost, místo zdroje čerpání paliva atd.

Jaká je výhřevnost paliv?

Výhřevnost zemního plynu je vysoká, a to je jeden z hlavních důvodů, proč ho lidé využívají na topení. Díky vysoké výhřevnosti zemního plynu jde o ekonomicky výhodné palivo. Kromě toho šetří i přírodu a na rozdíl od topení tuhými palivy nebude potřebovat skladovací prostory.

Výhřevnost zemního plynu dosahuje kolem 34 MJ/m3. Větší výhřevnost paliv, které lze využít pro vytápění domu, mají jen propan a butan. Jsou však cenově náročnější. Z dalších paliv (nevyužívají se pro vytápění domů) má větší výhřevnost než zemní plyn autobenzín, motorová nafta a pryžový odpad.

  • výhřevnost zemního plynu 34 MJ/m3
  • výhřevnost dřeva má výhřevnost 17 MJ/kg
  • výhřevnost dřevní brikety 20 MJ/kg
  • výhřevnost hnědého uhlí 17 MJ/kg