Vyberte si investiční strategii s ohledem na možná rizika

Investiční strategie představuje plán investora založený na toleranci k riziku, ale také na dalších aspektech – investiční horizont (krátkodobé či dlouhodobé investování), finanční cíle, daňové zatížení, věnovaný čas investování, kde investovat atd.

Každému investorovi jde prvotně o to maximalizovat výnosy a minimalizovat rizika. Nelze však dosáhnout obojího.
Podstatným faktorem ovlivňujícím investiční strategii je také likvidita, tj. dostupnost investovaných prostředků. Je zřejmé, že když si za dva roky chceme koupit nový auto, budou nevhodné akcie na deset let. Ty se budou spíše hodit na zabezpečení ve stáří.

Typy investiční strategie s ohledem na rizika

Rozlišujeme tři základní typy investiční strategie podle velikosti rizika, které je ochotný investor nést. Jsou jimi:
konzervativní strategie: Investor volí co nejmenší riziko. Jeho hlavním cílem je chránit hodnotu svého majetku před znehodnocením. Prostřednictvím této strategie jen mírně překonáte inflaci. Jde o investice do garantovaných produktů (např. garantované certifikáty) a doplňují se státními dluhopisy a dluhopisy stabilních evropských firem.
vyvážená strategie: Jde o střední cestu. Roste zhodnocení investice při větším riziku. Tito investoři mají zpravidla ve svém portfoliu rizikovější akcie, ale zároveň velký podíl konzervativních produktů, které rizika vyvažují.
agresivní strategie: Je vhodná pro investory preferující výnos a pro ty, kteří jsou ochotni nést vysoké riziko. Abyste ho přesto minimalizovali, měli by co nejvíce investicím rozumět. Pokud máte slabou povahu či s investicemi nemáte velké zkušenosti, raději se této strategii vyhněte.

Jiné dělení investičních strategií:

indexová: Jde o nejméně náročnou strategii. Má sice nejnižší výnosy, ale zároveň největší bezpečnost. Investor ukládá peníze do investičního nástroje, jehož výnos odpovídá výnosu určitého trhu.
výnosová: Patří rovněž mezi méně rizikové investiční strategie. Kombinuje investice tak, aby investor mohl dosahovat dlouhodobě zisků.
růstová: Investoři vkládají peníze do nových společností mající růstový potenciál. Je náročnější zvážit, které společnosti „stojí“ za investici.
aktivní investování: Investor musí mít již větší znalosti a být schopen vhodně načasovat své obchody.
dynamická: Je jen pro investory, kteří jsou ochotni nést nejvyšší riziko. Měli by se do něj pouštět jen investoři s velkými zkušenostmi.

Proč je důležité ujasnit si investiční strategii

Nastavení vhodné investiční strategie nepodceňujte. Díky tomu si uvědomíte, jaké investiční produkty volit, na jakou dobu a další podstatné parametry potřebné pro optimální investování.
Investor si prostřednictvím výběru investiční strategie lépe stanoví své cíle a jak se k nim dostat. Rozhodne se, do jaké míry je pro něj důležitější vyšší zisk na úkor jistoty.
Zvolené strategie se vždy držte. Budete-li ji neustále měnit podle svých momentálních pocitů, nebude se vám v investování dařit. Celkově se snažte investice co nejméně ovlivňovat emocemi.