Úspora vody v domácnosti

Každoroční vyúčtování, které představuje pozvolný nárůst objemu spotřebované vody. To je pravděpodobně model většiny českých domácností, které se potýkají s vysokými výdaji za spotřebovanou vodu z klasického vodovodního řádu.

Cena vodného a stočného, která je regulována Ministerstvem financí, v sobě zahrnuje spoustu malých položek, ze kterých jsou tvořeny každoročně nové ceny a pyšní se vzrůstající tendencí. Jde o cifry, které jako běžný občan, nemůžete nikterak ovlivnit. Celkovou spotřebu vodyvšak lze snížit svým vlastním přičiněním a dodržováním několika zásad.

Kde spotřebujete nejvíce vody?

Pojďme si nejprve představit oblasti, které jsou z hlediska spotřeby vody na osobupravděpodobně nejnáročnější. Z principu využívání této potřebné kapaliny logicky vychází tři segmenty naší domácnosti.

  • Koupelna
  • Kuchyň
  • Venkovní užití

Spotřeba vody v koupelně

Začněme oblastí, ve které je využívání vody zcela pochopitelné, již ze samotného principu. Nejméně ekonomickou činností je bezpochyby koupání ve vaně. Proces, u něhož můžete spotřebovat až 100 litrů vody, v závislosti na velikosti vany. K snížení nákladů se však můžete dopracovat za pomoci klasické sprchy, u níž proteče pouze třetina vody, pakliže ji navíc vybavíte i speciálními úspornými bateriemi, dostanete se o další litry dolů.

Druhým neekonomickým elementem jsou klasická WC. Jejich spotřeba se pohybuje kolem 10 litrů na spláchnutí. Je proto zcela namístě, vyměnit tento prvek za moderní zařízení s možností dvojího splachování, které vám dává možnost volby – je to například 3 a 7 litrů.

Spoustu vody však spotřebujete i při praní prádla, během něhož se náročnost pohybuje kolem 40 až 80 litrů na jedno praní. Pakliže vaše pračka nedisponuje jakýmkoliv inteligentním programem praní v závislosti na objemu prádla, je lepší tuto činnost provádět pouze při plné kapacitě pračky.

Ani během čištění zubů a holení nenechávejte vodu samovolně odtékat, ale využívejte praktické nádoby a kelímky, které vám ušetří hned několik litrů vody najednou.

Spotřeba vody v kuchyni

Tím nejčastějším žroutem vody v této oblasti bude jistě mytí nádobí pod tekoucí vodou. Proces, během něhož vám proteče až 80 litrů, v závislosti na celodenním opakování této činnosti. Z tohoto důvodu je ideální dřez před mytím vhodným způsobem zašpuntovat a rázem jste na poloviční spotřebě. V lepším případě využijete praktickou myčku nádobí, jejíž spotřeba se pohybuje od 15 litrů na jedno mytí.

Ač jde z pohledu mnoha uživatelů o několik kapek, opak je však pravdou. Dejte si pozor i na kapající kohoutky, které mohou během celého roku vytvořit značné zvýšení nákladů na spotřebovanou vodu. Přednost dávejte pákovým bateriím před těmi klasickými, s nimiž docílíte výraznějších úspor.

Venkovní spotřeba vody

Pokud se pustíte do mytí automobilu nebo zalévání zahrádky z běžného vodovodního řádu, připravte se taktéž na řádné navýšení spotřeby, které je možné počítat ve stovkách litrů. Tento nešvar lze však řešit velice efektivně za pomoci klasické dešťové vody, kterou budete shromažďovat v odpovídající nádobě a následně ji poté rozhánět za pomoci čerpadla.

Kolik můžete uspořit?

Pakliže si vezmete k srdci všechny výše zmíněné úkony a budete se jimi v co největší míře řídit, můžete zpozorovat rapidní pokles celoroční spotřeby vody, který se může pohybovat v řádu 40% až 50%.

A to jsou výdaje, představující v závislosti na velikosti nemovitosti a počtu trvale žijících osob,několikatisícové sumy, vzhledem k tomu, že denní průměrná spotřeba jednotlivce se pohybuje kolem 120 až 150 litrů vody denně.

Mohlo by vás zajímat