Ušetřete náklady za pomoci tepelného čerpadla

Napadlo vás někdy, že můžete čerpat energii ze vzduchu, vody nebo půdy? Že lze na základě poměrně známého fyzikálního jevu dokázat vytápět libovolně velikou nemovitost, zajistit si automatizovaný ohřev vody nebo dům jednoduše klimatizovat? Kývete, že ne? Pak vám představíme jednu z modernějších variant výše zmíněného, která je populární hlavně mezi novostavbami.

Jsou to samozřejmě tepelná čerpadla, které se primárně řadí mezi nákladnější zdroje energie, jejich návratnost je však vlivem značných úspor, poměrně rychlá. Jde o zařízení, skládající se hned z několika prvků, tvořících funkční a energeticky přínosný celek.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Samotný princip tepelných čerpadel vychází z obráceného provozu klasických lednic. Součástí vedení je speciální chladivo, které je ve své podstatě nositelem či hlavním zprostředkovatelem samotného tepla. Mezi základní součásti tepelného čerpadla patří bezpochyby výparník, expanzní ventil, kondenzátor a kompresor.

Čtyři důležité prvky, s nimiž dochází k produkci tepla v požadovaných podobách. Získávání nízko-potencionálního tepla, které můžete obdržet ze země, vody a vzduchu.

Jaké jsou druhy tepelných čerpadel?

Nežli si pustíte do výběru jakéhokoliv tepelného čerpadla, měli byste nejprve kontaktovat správného odborníka na tento segment, který vám za daných podmínek navrhne adekvátní řešení. To bude závislé na prostředí, stavu nemovitosti a řadě ostatních faktorů.

Z konstrukčního pohledu lze volit mezi třemi nejčastějšími variantami provedení.

  • Tepelné čerpadlo vzduch – voda
  • Tepelné čerpadlo země – voda
  • Tepelné čerpadlo voda – voda

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Úmyslně vám představíme pravděpodobně tu finančně nejméně náročnou možnost vyhotovení, která vychází z klasické klimatizace. Jde tedy o využívání proudícího vzduchu z venkovního prostředí. Mezi klady této varianty se řadí bezpochyby snadná instalace a celoroční provoz, který může být do značné míry omezen hlavně v zimním období. Z tohoto pohledu lze proto narazit na jednu zásadní nevýhodu, kterou je závislost celkového výkonu na venkovní teplotě vzduchu.

Tepelné čerpadlo země – voda

Tento systém provedení je již trochu náročnější, z hlediska pořízení všech částí zařízení a také stavebních úprav. Součástí funkčního systému totiž musí být zemní kolektor, který je uložen buď vertikálně, nebo horizontálně. Musíte tak počítat s větším venkovním prostorem pro instalacijednotlivých prvků a také s vyššími pořizovacími náklady. Odměnou vám však bude stálý výkon tepelného čerpadla za všech povětrnostních podmínek.

Tepelné čerpadlo voda – voda

Třetí nejčastější variantu představuje taktéž poměrně technicky náročné řešení, které je závislé hlavně na podzemních vodách. K výsledné realizaci totiž potřebujete dvě studně – vsakovací a sací. Z tohoto pohledu do značné míry plynou i vyšší nároky na údržbu. Opakem je nižší pořizovací cena a hlavně stálý výkon tepelného čerpadla.

Cena tepelného čerpadla a návratnost

Každého, kdo uvažuje o pořízení tepelného čerpadla libovolného typu, jistě zajímá, jak vysoké jsou nejenom pořizovací náklady průměrného tepelného čerpadla, ale také návratnost těchto nemalých investic. Pakliže budete uvažovat o variantě, s níž budete moci ohřívat i užitkovou vodu, počítejte s investicí započínající na hranici 230.000,– Kč a výše, dle zvoleného typu.

Oproti nejčastějšímu zdroji vytápění, kterým je plyn, pak dochází k poklesu nákladů alespoň o 50%, lze tak velice snadno dojít k výpočtu ročních úspor. Poté již nezbývá, než porovnat náklady s celkovou úsporou a velice rychle zjistíte přibližnou návratnost tepelného čerpadla. V průměru se však tato doba pohybuje mezi třemi až sedmi lety, v závislosti na provedení a velikosti nemovitosti.