Uplatnitelné daňové úlevy v daňovém přiznání za rok 2012

Budete-li si sami (bez daňového poradce) připravovat daňové přiznání za rok 2012, musíte ho odevzdat nejpozději do 2. dubna 2013. Nezapomeňte rovněž na přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a přehled pro vaši pojišťovnu. Nejzazším termínem pro jejich odevzdání je 2. května 2013.

Vyplnění daňového přiznání je různě náročné. Záleží na charakteru vaší činnosti, uplatňovaných daňových úlevách a dalších faktorech. My se zaměřme právě na daňové úlevy, které mohou výrazně přilepšit domácímu rozpočtu.

Daňové úlevy, které je možné uplatnit v daňovém přiznání – odečitatelné položky

Daňové úlevy neboli odečitatelné položky představují položky, které vám sníží základ daně, a to za splnění určitých podmínek daných příslušným daňovým zákonem. Jsou jimi:

Penzijní připojištění

Od základu daně si můžete odečíst částku zaplacenou na penzijním připojištění. Maximální částkou, kterou si lze odečíst za rok 2012, je 12 000 Kč. Nelze odečíst vklady k nímž byla přiznána státní podpora. Odečíst tak lze vše nad 500 Kč/měsíc do maximální výše.

Hypotéka a další úvěry sloužící k financování bydlení

Platíte-li hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete si odečíst částku zaplacenou na úrocích ze základu daně, a to až do výše 300 000 Kč ročně. V případě, že neplatíte hypotéku či úvěr ze stavebního spoření sami (manžel/manželka), odečte si tuto položku ze základu daně pouze jedna z osob. Platíte-li úvěr na bydlení pouze nějaké měsíce, nesmí částka překročit jednu dvanáctinou z 300 000 Kč za každý měsíc.

Životní pojištění

Máte-li soukromé životní pojištění, je pro vás další odčitatelnou položkou. Maximální částka, kterou si lze odečíst za zdaňovací období 2012, je 12 000 Kč. Životní pojištění, jež odečítáte, musí splňovat následující kritéria

  • uzavřeno minimálně do 60 let věku,
  • trvání minimálně pět let a vhodný typ pojištění.

Dary

Daně si můžete snížit i o hodnotu darů, které jste v roce 2012 poskytli. Abyste mohli uplatnit tuto položku, musí být hodnota darů za zdaňovací období větší než dvě procenta ze základu daně nebo činit alespoň 1 000 Kč. Za tuto položku si můžete odečíst maximálně 10% ze základu daně. Speciálním darem je bezplatné darování krve. Za každý takový čin si můžete snížit daňový základ o 2000 korun.

Odborové příspěvky

Odčitatelnou položkou je rovněž výše zaplacených členských příspěvků za zdaňovací období 2012, ve kterém jste byli členem odborové organizace obhajující hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců dle zákoníku práce. Maximálně si můžete odečíst částku do výši 1,5% zdanitelných příjmů dle zákona, max. do 3 000 Kč.

Další vzdělávání

Uvádíte uplatňovanou výši úhrady za zkoušky, které ověřují výsledky vašeho dalšího vzdělávání. Odčitatelná položka je limitována částkou 10 000 Kč za rok 2012. U poplatníka se zdravotním postižením to může být až do výše 15 000 Kč.

Další daňové slevy

Dále je možné uplatnit daňové slevy. Některé jsou uplatňovány jednorázově, nkteré v průběhu roku.

Sleva na poplatníka

Pro rok rok 2012 je sleva na poplatníka stanovena na 24 840 Kč/rok.

Sleva na vyživovanou manželku

Pro rok rok 2012 je sleva na vyživovanou manželku 2070 Kč/měsíc ročně tedy až 24 840 Kč za rok.

Jste student? Máte nárok na slevu!

Pro rok rok 2012 je sleva na studenta do 26 let, kromě postgraduálního prezenčního studia, které tuto dobu prodlužuje na 28 let,** sleva 4020 Kč/rok.**

Zdravotně postižení

Až 2500 Kč je možné uplatnit pokud pobíráte invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 2. stupně. Pro 3. stupeň je tato částka vyšší a činní 5040 Kč. Pokud jste držitelem ZTP/P průkazu, pak je možné odečíst až 16 140 Kč/rok.

Sleva na dítě

Za každé vyživované dítě je možné odečíst 13 404 Kč/rok. Pokud je dítě postižené, je částka 2× vyšší a činí 26 808 Kč/rok.

Slevy na dani mohou domácímu rozpočtu ušetřit několik tisíc korun. Jaké daňové úlevy si můžete tento rok uplatnit ve svém daňovém přiznání vy?