Topení pelety – jaká je cena a kolik stojí?

Pelety můžeme charakterizovat jako malé slisované kousky, které jsou nejčastěji ve tvaru válečku. Jejich délka je cca od 0,5 do 4 cm a průměr cca 5 – 10 mm. Jedná se o tuhé biopalivo a patří tedy do kategorie biomasy. Pelety jsou z libovolné hmoty, nejčastěji však ze dřeva. Vyrábí se lisováním dřevěných pilin a hoblin vzniklých při zpracování dřeva. Dřevní pelety mají vysokou hustotu a nízký obsah vody a jejich cena je nízká.

Dřevní pelety vznikají zahřátím pilin a hoblin na 100°C. Poté se za vysokého tlaku lisují přes matrici mající kruhové otvory. Matrice jsou z oceli. Pelety se vyrábějí z měkkých i tvrdých dřevin. Kvalitnější jsou pelety z měkkého dřeva. Mají menší popelnatost.

Kromě dřevěných pelet rozlišujeme také agropelety. Svůj název získaly podle zdroje, ze kterého se vyrábí. Jsou jím různé přebytky ze zemědělské výroby, především sláma, seno, obilí, luštěniny, olejniny atd. Někteří ještě dělí pelety na další podskupiny – řepné, slunečnicové atd.

Využití pelet

Pelety se využívají k topení. Díky své poměrně vysoké výhřevnosti (15 – 20 MJ/kg) a nízkému obsahu popela se na tyto účely báječně hodí. Jsou vhodnou náhradou fosilních paliv, které jsou pro životní prostředí větší zátěží.

Díky stále větší oblíbenosti pelet vznikají i speciální kotle na pelety. Jejich výhodou je, že vám usnadní jejich obsluhu. U nás se využití pelet dostává teprve více do povědomí široké veřejnosti, ale v mnohých zemích, především Norsku, Švédsku, Finsku či Itálii je používání pelet rozšířené.

Podle využití se pelety dělí na průmyslové a do domácností. Pelety pro domácnost mají vyšší kvalitu a nižší obsah nespalitelných lá­tek.

Výhody a nevýhody pelet

Hlavní výhodou pelet a důvodem pro jejich prosazování je, že jde o obnovitelný zdroj energie. Je záhodno připravit se na to, že obnovitelné zdroje jednou dojdou. Jsou také ekologičtější a umožňují efektivně zpracovávat zbytky ze dřevovýroby.

Z dalších výhod pelet si jmenujme snadné skladování a bezproblémová je i jejich doprava a manipulace s nimi. Mají vysokou výhřevnost, nízký obsah popelovin a nízký obsah vody.

A jak je to s jejich cenou? Vezmeme-li v potaz výhřevnost, je cena pelety přijatelná. Je však pravda, že je vyšší než u některých fosilních paliv.

Pelety mají však i své nevýhody. Mezi ně paří vyšší náklady na pořízení technologických zařízení na spalování pelet (kotle na pelety, krb na pelety či kamna na pelety), jejich (možná jen zatím) malá nabídka na trhu.

V České republice se ještě příliš nevyužívají, což je dáno především nedostatečnou informovaností lidí, ale i nedostačující dotační politikou.

Mohlo by vás zajímat