Topení olejem: Možnost vytápění v domácnostech

Topné oleje jsou zdrojem tepla pro vytápění. Dalšími zdroji mohou být elektřina, zemní plyn, uhlí, koks, propan, dálkové teplo, dřevo, brikety, pelety, tepelné čerpadlo atd.

Topný olej představuje souhrnný název pro rozmanité ropné frakce. Dělíme je do několika podskupin, především podle těkavosti a viskozity.

Výhodou topného oleje je, že je levnější než propan. V porovnání se zemním plynem je však dražší. Topné oleje jsou díky distribučním skladům mající hustou síť dostupnou v celé České republice snadno dostupné.

Topné oleje měly velký význam v dřívějších letech. Nyní jejich význam klesá, což souvisí s rozvojem plynofikace. Své využití však stále mají a mnohé domácnosti na ně nedají dopustit.

Topné oleje se v České republice vyrábí ve třech rafinériích – Kralupy nad Vltavou, Litvínov a Pardubice.

Dělení topných olejů

Topné oleje podle jejich vlastností je možné dělit do několika skupin. Jsou jimi:

  • lehké topné oleje: Získávají se destilací ropy. Vyznačuje se nižší viskozitou a obsahuje také barvivo a značkovací látky, které je odlišují od motorové nafty.
  • extralehké topné oleje: Jedná se o středněvroucí směs kapalných uhlovodíků. Získává se destilací z ropy. Bod varu je v rozmezí 150 až 370°C. Má nižší viskozitu než lehké oleje a rovněž obsahují barvivo a značkovací látky. Vyrábí se mísením vhodných středních ropných frakcí. Extralehké topné leje se hodí pro použití v prostředí s vysokými nároky na ekologii. Využívá se i na topení v domácnostech. V rodinných domech je možné jejich spalování v lokálních topidlech, ale i v kotlích určených pro ústřední vytápění.
  • těžké topné oleje: Tvoří je směs vyšších uhlovodíků. I těžký topný olej se získává destilací z ropy. Často v sobě má přísady na snížení bodu tuhnutí. Je hustý a používá se hlavně na průmyslové vytápění.
  • topné oleje na bázi odpadních olejů: Jde o topné oleje získané regenerací odpadních olejů. Musí být v souladu s vyhláškou, která stanovuje, jaké oleje je možné použít k přepracování na topné oleje, ze kterých lze vyrobit teplo. Nesmí obsahovat více než 10 mg/kg polychlorovaných aromatických uhlovodíků.

Vytápění topnými oleji

Možnosti vytápění topnými oleji se většinou využívá v místech, kde není přípojka na zemní plyn.

A jak začít s vytápěním olejem? Rozhodnete-li se pro tento způsob, oslovte odbornou firmu, která vám do místnosti k tomu určené (sklep, kotelna) nainstaluje kotel, zásobník pro ohřev teplé vody, komín a nádrž pro uložení oleje.

dostupnost topného oleje se nemusíte obávat. Speciální firma vám v cisterně přiveze olej až do domu. Topný olej zajišťuje domácnostem více firem.

Topný olej se uskladňuje v různých nádržích v domě, nejčastěji ve slepě, v garáži či v kotelně. Nádrže musí splňovat určité podmínky. Oblíbené jsou plastové dvouplášťové nádrže s různou kapacitou. Většinou jsou využívané nádrže s kapacitou od 700 do 1 500 litrů.

Přemístění topného oleje z cisterny do vaší nádrže provede pověřený pracovník, takže se nemusíte bát, že by tento úkol byl pro vás technicky náročný. Vaší povinností je zajistit přístupovou cestu.

Nemusíte topit jen topným olejem. Rozšířenou možností je také vytápění olejem v kombinaci s obnovitelnými zdroji energieCena topných olejů je různá. Je třeba si uvědomit, že kromě komodity cenu ovlivňuje ještě vzdálenost od distribučního skladu, objem dodávky, možnost spojení se spotřebiteli v okolí, daně, ale i různé slevové akce a věrnostní programy.

Kotel na topné oleje

Základem pro vytápění olejem je pořídit si tepelnou techniku, především kvalitní kotel. Máte dvě možnosti:

  • olejové nízkoteplotní kotle: Fungují v závislosti na venkovní teplotě. Čím je nižší venkovní teplota, tím na vyšší teplotu je topná voda ohřívaná. Je to energeticky úsporný systém.
  • olejové kondenzační kotle: Využívají navíc teplo ve spalinách, které odcházejí komínem. Právě toto teplo u nízkoteplotního kotle využívané není. Kondenzační kotle jsou tedy ještě úspornější. Jejich pořizovací cena je vyšší, ale časem se vám vyplatí.

Výhody vytápění topnými oleji

Výhodou je, že topným olejem můžete topit tam, kde není dostupný zemní plyn, ale i v místech chráněných krajinných oblastech. Topný olej totiž není výbušný a topení jím je komfortní.

Mezi další výhody topných olejů patří vysoká výhřevnost, zachování stabilní kvality, možnost dlouhodobého uskladnění, ekologičnost (nevzniká žádný popel), komfort (dodávka oleje až do domu, ale i automatické fungování bez nutnosti obsluhy).

Kauza Lehké topné oleje

Možná i vy jste zaslechli o případu pojícím se s machinacemi v oblasti lehkých topných olejů. Jde o kauzu, která proběhla v Československu a posléze v České republice v letech 1990 – 1996. V té době docházelo ke zneužívání rozdílných daní topných olejů a motorové nafty.

V rámci Kauzy Lehké topné oleje byla zjištěna provázanost firem, kteří obchodovali s LTO, s politiky a jejich spolupracovníky.

Dnes je právě kvůli znemožnění podvodů zavedení povinnosti barvení a značkování lehkých a extralehkých topných olejů. To je stanovené zákonem č. 353/2003 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 61/2007 Sb.

Mohlo by vás zajímat: