Je úspornější topení radiátorem, podlahou nebo přímotopem?

Z pohledu vnitřního topení rozlišujeme tři druhy vytápění. Tím nejtypičtějším příkladem jsou klasické radiátory, dále je podlahové vytápění nebo přímotopy. Na první pohled může jít o velice obdobné topné prvky, s nimiž docílíte stejného výsledku, tedy dostatečně vyhřáté místnosti. Důležité však je, za jakých finančních podmínek.

Pojďme se ale jednotlivým zdrojům tepla věnovat popořadě, s výkladem jejich kladných a záporných vlastností.

Elektrické přímotopy

Jde pravděpodobně o nejrychlejší zdroj tepla, který si můžete dopřát. Elektrické přímotopy se pyšní krátkým časovým intervalem, během něhož získáte potřebné vnitřní teplo daleko rychleji, než v ostatních případech.

U tohoto modelu vytápění však platí, že nic není zadarmo. Elektrické přímotopy mají totiž velice drahý provoz, možná i proto nejsou doporučovány, jako jediný zdroj tepla v jakékoliv nemovitosti. Z běžných výpočtů lze velice snadno zjistit, že přímotop je až třikrát nákladnější, než klasický kotel na uhlí, kde je teplo rozváděno prostřednictvím radiátorů.

Možná i díky tomu může vznikat případná úspora hlavně při krátkodobém využití či ve specifických objektech, jako jsou chaty, boudy, apod. Jednoduše přechodný či doplňkový zdroj tepla.

Ocelové radiátory

Nejtypičtějším a pravděpodobně stále nejvyužívanějším modelem topení jsou klasické radiátory. Ocelové konstrukce libovolného vzhledu, v jejichž útrobách koluje vroucí voda, díky čemuž dochází k ohřívání vzduchu.

Voda v radiátorech může být ohřívána buď plynem, nebo tuhými palivy, případně elektřinou. Pakliže se však zaměříme na šíření tepla obecně, jde jistě o pomalejší variantu vytápění, může se však řadit mezi jednu z nejekonomič­tějších.

Obvykle jsou běžné radiátory vkládány do méně izolovaných domů, novostavbám se však samozřejmě také nevyhýbají. I zde může být energetická úspora značná, navíc je možné volit mezi mnoha vzhledovými variantami radiátorů.

Podlahové vytápění

Třetím nejpoužívanějším typem vytápění je podlahové topení, které nabývá odlišných podob. I to může být elektrické, nebo teplovodní, které je označováno, jako topení akumulační. Dále je to podlahové vytápění konvektorové a teplovzdušné.

Při využití tohoto modelu se úspora energie projeví hlavně v nízkoenerge­tických stavbách. Příjemné teplo je totiž produkováno hned od podlahy, tedy odspodu, nahoru. Oproti běžným radiátorům může jít však o poměrně náročnější vstupní investici, kterou pokrývá roztažení všech topných cest v podlaze.

Klasické radiátory a podlahové vytápění lze proto označit za příjemné a ekonomické zdroje tepla, které vám z pohledu provozních nákladů mohou ušetřit peníze. Samozřejmě v závislosti na hlavním zdroji tepla. Plovoucí podlaha však může být dražší, jako celek.

Nejméně ekonomickou variantu v podobě elektrického přímotopu naopak využijete přechodně a krátkodobě, kdy má tento druh topení svůj smysl a přínos. Pak přichází na přetřes i odpovídajícíúspora energie.

Mohlo by vás zajímat