Správným větráním k úspoře energie

Větrání představuje výměnu vzduchu mezi interiérem a exteriérem. K větrání přistupujeme, abychom se zbavili pachů či jinak znečištěného, ale třeba „jen“ vydýchaného vzduchu.

Vydýchaný vzduch nese s sebou zdravotní rizika, která se odvíjejí od koncentrace oxidu uhličitého v místnosti. Jeho vyšší koncentrace způsobuje pocit těžkosti, ospalost a celkovou únavu, bolest hlavy atd. Ve vydýchaném prostoru se také rychleji šíří rozmanité choroboplodné zárodky. Potíží je, že si člověk neuvědomuje souvislost příznaků s vydýchaným vzduchem, a proto někteří větrání zanedbávají.

Způsoby větrání

Rozlišujeme několik základních způsobů větrání. Těmi hlavními jsou:

Přirozené větrání

Přirozené větrání představuje klasické větrání okny. Jeho nevýhodou je velká energetická ztráta. Do tohoto typu větrání spadá samovolné infiltrace způsobená netěsností. To se děje u starých budov se špatně těsnícími dveřmi a okny. Nedostatečná izolace však zvyšuje náklady na vytápění. Proto jsou snahy infiltraci netěsností odstraňovat, např. plastovými okny atd.

Nucené větrání

Jedná se o mechanické větrání zajištěné zpravidla rovnotlakou soustavou vzduchotechniky, při které se rovná odváděný vzduch přiváděnému. Díky tomu je v místnosti stále dostatek čerstvého vzduchu nezávisle na venkovní teplotě či intenzitě vzduchu. U tohoto větrání se nezvyšuje vlhkost a nevznikají plísně.

Výhodami těchto větracích jednotek je komfort, zdravé prostředí bez škodlivin a plísní a nižšíspotřeba energie. Nucené větrání rozlišujeme na centrální a decentrální.

Větrání s rekuperací

Větrání s rekuperací představuje větrání se zpětným využitím tepla. Tento způsob se uplatňuje u pasivních a nízkoenergetických domů, protože šetří energii tím, že velkou část z odpadního vzduchu znovu využívá. Znamená to, že vyvětráte, ale neztratíte cenné teplo, které byste museli zaplatit.

Rekuperační výměníky tepla jsou již běžnou součástí větracích jednotek. V domě se umisťují ve sklepech, podkrovích, v podhledu stropů či přímo v místnostech. Samozřejmostí je kromě úspory energie i kontinuální odvod vlhkosti, absence nutnosti obsluhy či zbavení se prachu a dalších nečistot.

Předehřev a předchlazení nasávaného vzduchu v zemním výměníku

Předehřev a předchlazení nasávaného vzduchu v zemním výměníku je řešení využívané v domech s centrálním strojním větráním. Jeho výhodou je, že v zimě má funkci protimrazové ochrany a v létě předchlazuje vzduch. Ekonomicky jde však o náročnější řešení.

Jak správně doma větrat?

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jestli doma správně větráte? Pokud si chcete zajistit zdravý přísun čerstvého vzduchu a zároveň ušetřit za energii, podceňovat byste větrání neměli.

Pojďme si dát základní rady ohledně větrání v létě i v zimě. Rozdíly ve větrání podle ročního období jsou opodstatněné, a to kvůli rozdílnému účelu větrání.

Větrání v létě

V létě větráme nejen kvůli výměně vydýchaného vzduchu, ale i z důvodu jeho ochlazení. Opomeňme nyní ochlazování pomocí vzduchotechniky (klimatizace).

V létě se doporučuje větrat cca půl hodiny několikrát za den podle potřeby. Nevětrejte však v době, kdy jsou venku nejvyšší teploty (kolem poledne). Nejlepší dobou jsou brzké ranní hodiny – cca kolem čtvrté až páté hodiny.

Sami jistě víte, že větrání ve třicetistupňových vedrech není příliš účinné. V těchto případech je vhodné přistoupit k cirkulaci vzduchu podpořené otevřením vstupních dveří. Díky tomu vznikne průvan a vzduch se „rozhýbe“.

Jsou-li horka, doporučuje se zastínění oken, díky kterému se sluneční paprsky nedostanou dovnitř.

Větrání v zimě

V zimě máme více než v jiných ročních obdobích tendence větrání zanedbávat. Ovšem, ať už je venku jakkoliv, vydýchaný vzduch je nutné vyměnit. Nechcete-li však plýtvat příjemným a hlavně drahým teplem, větrejte krátce a intenzivně.

Otevřete najednou všechny okna po dobu cca pěti minut a poté je zase rychle zavřete. Vyměníte tak vzduch bez nadměrné ztráty tepla.