Solární ohřev vody

Mezi poměrně značné výdaje každé nemovitosti patří ty, jež padnou na výrobu teplené energie, která slouží především pro ohřev vody nebo samotné vytápění. I kvůli tomu lidé stále častěji za-komponovávají do svých objektů solární systémy, které jsou schopny využívat přírodní, respektive sluneční energii a přeměňovat ji na tu tepelnou. Cena elektřiny je tedy tolik trápit nemusí.

Proces, který je zajištěn několika důležitými komponentami a s pomocí nichž lze ušetřit až 60–80% výdajů, v závislosti na modelu a typu solárního zařízení. Pojďme si představit, jak tento celek funguje a na co není vhodné opomíjet, pakliže se rozhodnete pro solární ohřev vody.

Základní prvky solárního řešení

Celý systém se skládá hned z několika částí, jež tvoří plnohodnotně funkční a přínosný celek. Rozhlédnete-li se bedlivě po budovách, které jsou ověnčeny touto praktickou technologií, upoutají vaši pozornost především solární bloky. Velké černé desky opatřené absorbérem, který hraje důležitou roli při přeměně dopadajících slunečních paprsků na tepelnou energii.

Černá barva absorbéru je totiž dokonalým lapačem záření. Pokud má být intenzita tohoto produktu ještě větší, je vhodné zvolit solární panely se selektivním nátěrem.

Z hlediska provedení se nejčastěji setkáte se třemi variantami, které představuje kolektor kapalinový, fotovoltaický a vzduchový. Pro úsporný ohřev vody je ideálním řešením právě první zmíněný, tedy kapalinový kolektor.

Situování solárních panelů

Opomíjet byste neměli ani na vhodné situování, potažmo nasměrování solárních kolektorů. Jejichprimárním umístěním je z logického pohledu střecha. Mohou tedy tvořit samotnou část střešní krytiny, ale také venkovního zábradlí nebo dokonce součást fasády. Lze proto spojit stránku praktickou, s tou designovou.

Základem je však nasměrování na jižní nebo jihozápadní stranu, kde lze pojmout nejvíce slunečního záření. Pokud to jen trochu lze, je vhodné aplikovat samotné moduly pod úhlem 45 stupňů.

Další součásti solárního systému

Kromě nejviditelnějšího prvku v podobě odpovídajícího kolektoru, musíte počítat s tím, že součástí celku jsou i nejrůznější ventily, potrubí a dostatečně veliké zásobníky ohřáté vody, tedy bojlery, kde se akumuluje teplá voda po dobu, než ji vyčerpáte. Vstupní investice, kterým se jednoduše nevyhnete. Cena solárního ohřevu se různí podle technologie. Její návratnost je však díky bezplatnému a „všudypřítomnému“ slunečnímu svitu opravdu brzká (řádově několik let). Moderní solární panely jsou navíc schopny využívat intenzitu slunce také v zimním období, kdy však bývá celý solární systém podpořen dalším zdrojem energie, tím elektrickým nebo plynovým.

Výhodou solárního ohřevu vody je poměrně široká variabilita celého řešení, máte tak možnost teplou vodu využívat nejen v rámci ohřevu vody, ale vhánět ji také do topné soustavy nebo jivyužít u zahradního bazénu. I díky těmto variantám lze výrazným způsobem ponížit náklady na energie, které mají neustále vzrůstající tendenci.

Rozhodnete-li se pro solární ohřev vody, vždy kontaktujte profesionálního odborníka na tento segment, který vám na základě vašich požadavků navrhne optimální řešení na míru. Od počtu žijících osob v nemovitosti se totiž odvíjí počet instalovaných solárních kolektorů a celková denní spotřeba vody, případně objem akumulační nádrže.