Sociální a zdravotní pojištění v roce 2015

Asi vás příliš nepřekvapí, že na sociálním a zdravotním pojištění v roce 2015 zaplatíte více než loni. Přiblížíme si kromě minimální výše měsíčních záloh také všeobecné informace, které byste měli o sociálním a zdravotním pojištěním a hlavně o jejich výpočtu vědět.

Sociální pojištění v roce 2015

Obecně se výše sociální pojištění odvíjí od vašich příjmů, respektive od vyměřovacího základu vycházejícího z předchozího roku. Vyměřovacím základen je polovina vašeho příjmů z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti.
Zisk se vypočte tak, že od příjmů odečteme výdaje na dosažení tohoto zisku. Výdaje mohou vycházet ze skutečných nákladů, ale pro někoho je výhodnější uplatňovat výdajový paušál.
Sazba sociálního pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu a 26,2 % pro ty, kteří vstoupili do druhého pilíře penzijního systému.
Jak jsme si uvedli, výše sociálního pojištění vychází z příjmů. Minimální měsíční záloha je však pro rok 2015 1 943 Kč, což je o 51 Kč více než v minulém roce, kdy je minimální měsíční záloha na sociálním pojištění 1894 Kč. Podkladem pro stanovení záloh je Přehled příjmů a výdajů, který musí OSVČ každý rok v danou dobu odvádět na Správu sociálního zabezpečení.
Pro srovnání si uveďme, že minimální měsíční platba v roce 2008 byla 1 491 Kč, v roce 2009 povyskočila na 1 720 Kč a od té doby šplhá nahoru mírněji. Nejmenší nárůst byl na přelomu 2013/2014, kdy minimální měsíční platba vzrostla jen o 4 Kč.
Stejně jako je u výše sociálního pojištění dáno minimum, je i maximum. Představuje 48násobek průměrné mzdy dle MPSV. Pro rok 2015 je průměrná mzda 26 611 Kč.

Zdravotní pojištění v roce 2015

Stejně jako u sociálního pojištění platí i u zdravotního, že se jeho výše odvíjí od zisku, ale je zde rovněž minimální měsíční záloha. Pro rok 2015 činí minimální záloha ve výši 1 797 Kč. V minulém roce to bylo 1752 Kč.
Abychom snadno pochopili platby zdravotního pojištění, pojďme si alespoň ve stručnosti říci něco k jeho teorii. OSVČ ho platí formou měsíčních záloh. Jejich výše se odvíjí od hrubého zisku za celý rok. Podle toho se vypočte zdravotní pojištění na rok příští. Podkladem pro jeho výpočet je Přehled o příjmech a výdajích, který musí OSVČ každý rok odvádět.
Zdravotní pojištění je 13,5 % vyměřovacího základu (opět polovina daňového základu). Je-li menší, nežli minimální vyměřovací základ stanovený zákonem, platí se právě částka 1797 Kč (pro rok 2015).
Na rozdíl od sociálního pojištění není pro zdravotní pojištění stanoven maximální vyměřovací základ. Je tedy nutné odvádět zdravotní pojištění z celého příjmu.