Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávka sociální podpory čerpaná během rodičovské dovolené. Následuje po peněžité pomoci v mateřství.

V současné době činí 220 000 Kč. Tato částka se vyplácí v pravidelných měsíčních dávkách a je na rodiči, jakou částku na jak dlouhou dobu si zvolí. Je však třeba se řídit některými zásadami – viz. níže.

 

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má každý rodič, který osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě.
Pokud alespoň jednomu z rodičů lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské mající souvislost s porodem, je možné si zvolit délku pobírání rodičovského příspěvku, maximum je 4 roky. Od délky se odvíjí i částka.
Maximální výše rodičovského příspěvku se stanovuje ve vazbě na denní vyměřovací základ. Je-li 70% 30násobku denního vyměřovacího základu nižší či rovno 7 600 Kč, může být i rodičovský příspěvek max. 7 600 Kč Pokud přesahuje vyměřovací základ 7 600 Kč, může si sám rodič stanovit maximální výši až do částky 11 500 Kč, přičemž máte možnost měnit výši rodičovského příspěvku jedenkrát za tři měsíce.
Není-li možné stanovit vyměřovací základ ani jednomu z rodičů, je vydáván rodičovský příspěvek 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku dítě a poté ve výši 3 800 do 4 let věku dítěte. Rodič v tomto případě nemůže výši příspěvku měnit.
Podmínkou pro nárok na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší dvou let navštěvuje zařízení pro děti (jesle, mateřská škola) maximálně ve výši 46 hodin v měsíci. Navštěvuje-li léčebné rehabilitační zařízení, zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti či mateřskou školu či jesle, nesmí to být více než na 4 hodiny denně. Zdravotně postižené děti nesmí trávit ve výše uvedených zařízeních více než 6 hodin denně. Pokud je dítěti více než dva roky, už se to nekontroluje.
Rodič pobírající rodičovský příspěvek si může přivydělávat, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Dalšími podmínkami nároku na rodičovské příspěvky je pobírání dávek pouze na jedno dítě. Žadatel i dítě musí mít rovněž trvalé bydliště v České republice.

Jak podat žádost o rodičovský příspěvek

Pro podání žádosti o rodičovský příspěvek je zapotřebí vyplnit příslušný formulář. Podává se písemně či elektronicky, vlastníte-li certifikát pro elektronický podpis. Žádost se podává na odboru státní sociální podpory na úřadech práce.
Při podání žádosti na úřadu je nutné předložit kromě žádosti průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
Z dalších dokladů se případně ještě předkládá „Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“, „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“ a „Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku“.
Žádost o rodičovský příspěvek může podat matka či otec dítěte, případně osoba, jež převzala dítě do trvalé péče.