Jak na rekonstrukci elektroinstalace v bytě

Než se podrobněji zaměříme na rekonstrukci elektřiny neboli elektroinstalace, shrňme si jednoduše, co to elektroinstalace je.

Jde o soustavu elektrotechnických zařízení sloužících k vedení a ovládání elektrického proudu, jeho přeměně, úpravě, užívání či spotřebě. Převádí elektrickou energii.

Je-li řeč o elektroinstalaci ve spojitosti s budovami, označujeme ji jako rozvodnou síť. Domovní elektroinstalace má ovládací, spínací, jistící a výkonové prvky, které obsahují vedení, jističů, spínačů, ochran a spotřebičů.

 

[maxbutton id=“3″]

 

U nově zbudovaných domovních instalací je zapotřebí projektové dokumentace. Musí ji připravit člověk mající elektrotechnické vzdělání a zkoušky dle vyhlášky 50/78 Sb.§10.

Projekt realizují elektromontážní firmy či jiný elektrikáři. Poté je ještě nutné dle zákona elektroinstalaci vyzkoušet a zrevidovat.

Proč rekonstruovat elektřinu v bytě?

Bydlíte-li v panelovém domě, nebo v bytě jiného staršího domu, je vaše elektroinstalace stará zhruba kolem 30 let. Je zřejmé, že za tu dobu se leccos změnilo a v oblasti elektroinstalace došlo k pokrokům, které vám mohou zpohodlnit bydlení. Starší elektroinstalace přinášejí také více rizik. Jsou totiž zapojené dvoudrátově, což se už dnes nedělá.

Staré elektroinstalace jsou ještě v hliníku. I tento materiál je z dnešního pohledu nedostatečný. Neodolává velkému zatížení elektrickým proudem. Časem to může vést až k přerušení spojů v důsledku zkřehnutí hliníkového vodiče. Elektroinstalace se v současné době provádí v mědi.

Zkrátka staré elektroinstalace odpovídaly technický a bezpečnostním normám v době, kdy vznikaly. Dnes jsou však normy jiné, a proto jsou elektroinstalace nevyhovující.

Rekonstrukce elektřiny v bytě v několika krocích

Rekonstrukce elektřiny v bytě je zdlouhavá, nákladná a lidé k ní přistupují zpravidla v okamžiku, kdy rekonstruují celý byt či alespoň bytové jádro.

Vyhodnocení stávajícího stavu elektroinstalace v bytě

Nejdříve je třeba vyhodnotit stávající technický stav elektrických rozvodů. Provádějí to elektromontážní firmy, revizní technik či projektant. Pro spolupráci si vyberte spolehlivé pracovníky mající kvalifikaci podle Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb. „O odborné způsobilosti v elektrotechni­ce“.

V rámci vyhodnocení současného stavu elektrické instalace se odborník bude zajímat o to, zda byly použité měděné či hliníkové vodiče. Ještě důležitější je pro odborníka zjistit, jak probíhalo ukládání vodičů, konkrétně zda byly protahovány v trubkách či zda byl použit jiný způsob uložení.

Odborník také zjišťuje, jaký systém vnitřních rozvodů byl použit. Jsou jimi TN-C (bez použití samostatného ochranného vodiče) či TN-S (třívodičový či pětivodičový rozvod mající vlastní samostatný ochranný vodič).

 

[maxbutton id=“3″]

 

Zkoumá se i použitý materiál, umístění elektroměrové skříně, jističe a další přístroje v rozváděčích.

Návrh rekonstrukce elektroinstalace v bytě

Po prozkoumání současného stavu elektroinstalace se přistupuje k plánům na novou instalaci. Plány připravuje projektant elektrických instalací. Mimo jiné posuzuje, které části je možné ponechat a které bude nutné zcela nahradit. Projektant vám celkově poradí, jak zrekonstruovat elektroinstalaci, aby byla vhodná pro vaše účely. Poté je možné přistoupit k samotné rekonstrukci.

Samotná rekonstrukce elektroinstalace

Předtím, než vám přijde odborník rekonstruovat elektroinstalaci, vykliďte potřebný prostor. Pro majitele bytu bude lepší, když si na dobu rekonstrukce zařídí jiné bydlení. Pobývat v prostorech procházejících rekonstrukcí elektroinstalace je dost stresující. Elektroinstalace může být zasekaná do zdí či být vedená v lištách. Vedení lištami je levnější, ale někomu mohou připadat lišty nevzhledné, zvlášť jsou-li vedené na stropě či stěnách. Počítejte však, že při zasekávání elektroinstalace do zdí vznikne více nepořádku.

Na vás bude výběr zásuvek a spínačů, ale jistič by měl vybírat odborník na základě propočtů.

Už s projektantem se můžete domluvit na tzv. inteligentní elektroinstalaci propojující více elektrických zařízení. Používá se velmi komfortně. Lidé si to zpravidla nechávají dělat do rodinných domů.

Realizace rekonstrukce elektroinstalace trvá zhruba týden. Konkrétní čas se odvíjí od vašich požadavků, velikosti, délce instalovaných kabelů atd.

Domluvte se také s odborníkem na počtu zásuvek. Lepší je jich mít více než méně. Někde se hodí zásuvky ochraňující připojené přístroje před přepětím.

Kromě silnoproudých zásuvek se instalující i slaboproudé, do kterých se zapojuje televize, internet atd. I zde se nedoporučuje šetřit zásuvkami. Nezapomínejte, že nároky lidí na elektrické spotřebiče rostou a co vám vyhovuje dnes, nemuselo by pro vás být dostačující za několik let.

Práce následující po rekonstrukci elektroinstalace

Samotnou rekonstrukcí elektroinstalace práce nekončí. Po její výměně je nutné provést další řemeslné práce, především vyštukování či vymalování. Proto je vhodné výměnu elektroinstalace naplánovat společně s rekonstrukcí celého bytu.

Faktory ovlivňující cenu rekonstrukce elektroinstalace

Říci obecně, na kolik vás rekonstrukce elektroinstalace vyjde, je velmi obtížné. Záleží totiž na celé řadě faktorů. Mezi ně patří materiál, množství připojovaných přístrojů, počet elektrických obvodů, délka použitých kabelů, počet zásuvek, design vypínačů atd.

Rekonstrukce elektroinstalace vedená v lištách v bytě 3+1 vás vyjde zhruba kolem 50 tisíc korun. Montáž pod omítku bude stát cca o 30 tisíc Kč více.

Mohlo by vás zajímat