Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je sociální dávka od státu určená rodinám i jednotlivcům s nízkými příjmy. Příjmy rodiny se testují čtvrtletně a zahrnují se do nich i přídavky na dítě a rodičovský příspěvek.

Výše příspěvku se stanovuje jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rodinného příjmu a koeficientu, který je 0,30 či 0,35 v Praze.

Příspěvek na bydlení lze také spočítat. Využít můžete např. kalkulačku na serveru peníze.cz

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

Nárok na příspěvek na bydlení vzniká vlastníkovi čí nájemci bytu, který je v něm v trvalém pobytu a zároveň 30 % (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů související s bydlením. Těchto 30% a 35 % příjmů rodiny musí být nižší, než jsou normativní náklady stanovené zákonem.
Normativní náklady stanovené zákonem se odvíjejí od počtu osob v rodině a velikosti města. Pro čtyřčlennou rodinu je to 18 899 Kč v Praze, 15 542 Kč ve městě nad 100 tisíc obyvatel, 14 932 Kč ve městě od 50 000 do 100 000 obyvatel, 13 108 Kč ve městě od 10 000 do 50 000 obyvatel a 12 636 Kč v obci do 10 000 obyvatel. To je pro bydlení v pronájmu. Jiné (menší částky) jsou stanovené pro ty, kteří bydlí v bytech v osobním či družstevním vlastnictví.

Jak podat žádost o příspěvek na bydlení

Splňujete-li výše uvedené podmínky, podejte si přihlášku na Úřadu práce České republiky (na krajské pobočce dle trvalého bydliště). Kromě žádosti musíte mít s sebou následující doklady: průkaz totožnosti, „Doklad o výši čtvrtletního příjmu“, „Doklad o výši nákladů na bydlení“, nájemní smlouvu (není-li osobní vlastnictví) a rodný list u dětí do 15 let.