Jak na přepis plynoměru?

Přepis plynoměru není složitou administrativní a legislativní záležitostí. Musí se však provést a dodržet kroky, které vedou k úspěšnému přepisu plynoměru. V jednom z předchozích příspěvků jsme si uvedli základní možnosti přepisu elektřiny.

přípojky plynu je ta situace podobná. Vždy se musíte obrátit na svého distributora plynu (pozor, ne na dodavatele plynu). Ten zajišťuje trasu plynovodu k vašim domovům a správu plynoměru, kterou vlastní. Cena přepisu přípojky je nulová. Jedná se v podstatě o změnu smlouvy, nebo založení nové.

Při přepisu mohou nastat tři základní scénáře, kdy vzniká potřeba přepisu plynoměru. Těmito scénáři jsou:

  • Zapojení nového plynoměru (odběrného místa)
  • Přepis odběrného místa plynu
  • Zrušení odběrného místa plynu

Pojďme si nyní jednotlivé dílčí scénáře blíže popsat.

Připojení a zapojení nového odběrného místa

Chystáte se připojit se k novému odběrnému místu a přihlásit se k odběru plynu? Nejdříve kontaktujete distributora plynu v místě vašeho bydliště. O něco složitější budete mít situaci, chcete-li zřídit odběrné místo, které ještě není plynofikované.

Budete muset podat žádost o připojení k distribuční soustavě. To je nutné i v dalších případech, např. při zřizování plynovodní přípojky, změně příkonu či rozšiřování o nové plynové spotřebiče. Jsou-li zapotřebí k tomuto kroku stavební úpravy, informujte stavební úřad a předložte mu potřebné dokumenty.

Po plynofikování místa nechte provézt tlakovou zkoušku odbornou firmou. Před zahájením provozu nezapomeňte také zařídit revizi plynových zařízení. Před samotným uzavřením smlouvy, vás ještě čeká žádost o připojení k distribuční soustavě. Splníte-li podmínky, distributorská společnost s vámi uzavře smlouvu a zahájí dodávku plynu pro vaše odběrné místo.

Přepis odběrného místa plynu

Výše jsme si popsali kroky, které je třeba učinit, pokud si zřizujete nové odběrné místo, např. stavíte nemovitost. Situaci budete mít mnohem jednodušší, jde-li pouze o změnu zákazníka na existujícím odběrném místě. V tomto případě stačí podat žádost o připojení k distribuční soustavě. Po jejím posouzení dojde k uzavření smlouvy. Formuláře pro jednotlivé distribuční oblasti najdete na výše uvedených adresách.

Zrušení odběrného místa plynu

Stejně jednoduchá je situace, když chcete zrušit odběrné místo, ve kterém bude plyn čerpat nový nájemník či majitel nemovitosti. Po vyřízení přepisu odběrného místa vám přijde závěrečné vyúčtování a tím vaše povinnosti končí.

A jak zrušíte odběrné místo plynu v případě, že nebude na toto místo vzápětí uzavřená nová smlouva? V tomto případě je nutné provést demontáž plynoměru (zaplombování). Nejdříve navštivte dodavatele plynu a ukončete smlouvu. Je-li důvodem k ukončení dodávek plynu smrt odběratele, budete pro vyřízení potřebovat kopii úmrtního listu odběratele. Na základě dokumentu vám bude smlouva vypovězena a vy obdržíte konečné vyúčtování.