Porodné

Porodné je sociální dávka poskytovaná rodinám s nízkými příjmy. Platí se jednorázově a má přispívat na náklady, jež souvisí s narozením dítěte. Porodné je určené pouze na první živě narozené dítě v rodině. Omezení pouze na jedno dítě platí od ledna 2011.

Porodné je pro rok 2014 13 000 Kč při narození jednoho dítě a 19 500 Kč při více současně narozených dětí.

Kdo má nárok na porodné?

Na porodné nevzniká nárok automaticky, ale pouze rodinám s čistým příjmem do 2,4 násobku životního minima. Žijí-li oba rodiče spolu, mají nárok do částky 18 504 čistého příjmu a u matek samoživitelek to je 11 712 Kč.
Příjem se počítá z předchozího kalendářního čtvrtletí a do příjmu se kromě výdělků ze zaměstnání či podnikání započítávají i sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti atd.
Porodné náleží matce dítěte. Pokud byly splněné podmínky pro získání nároku na porodné a matka zemřela, je porodné vyplacené otci dítěte.
Nárok na porodné má i osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče. V tomto případě platí stejné podmínky pro vznik nároku jako u žen, které dítě porodily.
Porodné je poskytované pouze osobám majícím trvalý pobyt a bydliště na území České republiky. Podmínka trvalého pobytu může být v některých případech prominutá.

Jak podat žádost o porodné

Žádost o porodné se podává na formuláři tomu určenému. Odevzdává se na úřadu práce, pod který spadá matka s dítětem dle trvalého bydliště. Máte rovněž možnost podat žádost elektronicky, vlastníte-li certifikát pro elektronický podpis.
Žádost o porodné se podává až po narození dítěte, nejpozději rok od jeho narození. Kromě žádosti přikládáte osobní doklady všech členů rodiny, rodný list dítěte a doklad o vašich příjmech. Je-li matka samoživitelka, předkládá ještě doklad o výživném.