Nejznámější plynovody

Plynovod je soustavou potrubí pro rozvodzemního plynu. Představuje jeho nejefektivnější způsob přepravy. Plynovod většinou vede pod zemským povrchem, pouze na některých místech je nad povrchem. Některé plynovody najdeme i na mořském dně. Rozlišujeme různé druhy plynovodů. Dělit je můžeme podle účelu (domovní, místní, průmyslové, dálkové atd.), ale také rozlišujeme plynovody podle tlaku.

Z čeho je plynovod vyroben?

Materiály, ze kterých se plynovody vyrábí, se liší podle toho, o jaký jde plynovod. Mezistátní a dálkové plynovody se vyrábějí z oceli. U vnitřního rozvodu plynu se vedle oceli používá i měděné potrubí.

Nejznámější plynovody

Z nejvýznamnějších plynovodů si jmenujme Nord StreamJamal-EvropaBlue Stream, Gazela, South Stream atd. Plánovaný je plynovod Nabucco. Jeho úkolem je snížit závislost Evropské unie na dodávkách zemního plynu z Ruska. I když přípravy projektu začaly už roku 2002, budoucnost plynovodu je stále nejistá.

Provozování plynovodů v ČR

Provozování plynovodů u nás zajišťuje společnost NET4GAS, s.r,o., která spadá pod RWE, což je německá energetická společnost sídlící v Essenu. Má mnohé dceřiné společnosti působící po celém světě. Společnost NET4GAS, s.ro. má na starosti mezinárodní přepravu zemního plynu přes ČR a sousední státy a stará si o vnitrostátní přepravu, v rámci které dodává plyn partnerům v České republice. NET4GAS provozuje cca 3 600 plynovodů a má výhradní licenci pro přepravu plynu v ČR. Zásobování ČR zemním plynem v České republice zajišťuje RWE Transgas (rovněž spadá pod RWE) a regionální distribuční stanice.