Jak se platí za energie ve Velké Británii?

Většina dodavatelů energií ve Velké Británii předkládá občanům hned několik možností, jak mohou platit za spotřebovaný plyn nebo elektřinu. Řadu variant, které jsou svým charakterem a provedením blízké těm našim, českým, některé jsou však zcela atypické a z našeho pohledu naprosto neznámé.

Nejprve začněme těmi, při nichž lze využítrůzných slev a bonusů, vzhledem k tomu, jak jsou prováděny.

Pravidelné měsíční inkaso

Způsob platby, který zná pravděpodobně většina z nás. Občan má na bankovním účtu povoleny inkasní platby pro svého dodavatele energií, který si každý měsíc strhne platbu odpovídající celkové roční spotřebě rozpočítané na jednotlivé měsíce.

Měsíčně jsou tedy hrazeny stejně vysoké částky, ať už je aktuálně spotřebováváno jakékoliv množství plynu či elektřiny. Při celkovém ročním zúčtování poté vzniká doplatek či přeplatek.

Čtvrtletní inkaso

Jednou z určitých odnoží inkasní platby je čtvrtletní inkaso, tedy platba pevné sumy, kterou si jednou za tři měsíce strhne dodavatel energií.

Variabilní inkaso

Již samotný název „variabilní“ do určité míry napovídá, že nepůjde o inkasní platbu stále stejné, předem nadefinované částky, nýbrž o sumu, která se vypočítává z předchozího období spotřeby, ať už je to měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. V případě této volby dochází povětšinou ke snižování slev za tento druh platby.

Platba trvalým příkazem

Další z mnohých způsobů, který je znám také v našich končinách. V tento okamžik je celý proces platby pod kontrolou samotného majitele bankovního účtu. I zde jde o pevné měsíční částky rozpočítané na základě celkové roční spotřeby. Vzhledem k tomu, že dodavatel energií nemá takovou benevolenci, jako u inkasní platby, nebývá tento způsob platby ničím výhodný a výjimečný.

Hotovostní platba

Úhrada energií, která je prováděna taktéž v pravidelných měsíčních nebo čtvrtletních splátkách. Její podoba má hotovostní charakter. Za plyn a elektřinu je tak placeno buď šekem, na poštách či bankách v hotovosti nebo za pomoci platební karty. U tohoto modelu přichází zákazníci povětšinou o jakékoliv bonusy a slevy, navíc si musí sami hlídat termín další platby, aby nedošlo k jejímu prodlení a následně nevznikaly jakékoliv sankční poplatky.

Předplacení energií kreditem

Varianta, která není v naší zemi vůbec obvyklá. Jde o předčasnou platbu za energie, respektive určité zakoupení kreditů, které následně ubývají dle aktuální spotřeby plynu či elektřiny. Proces placení probíhá za pomoci speciálních přístrojů, potažmo automatů, které jsou montovány v některých obytných domech.

Model, během něhož je zamezeno tomu, že by někdo nezaplatil za energie, protože v momentě vyčerpání kreditů, dochází k odpojení těchto životně důležitých komodit. Povětšinou jde o nejméně výhodný způsob platby, který je realizován buď vhozením peněz do automatu, či nákupem speciálních tokenů nebo čipových karet. Tato zařízení obvykle neumí všechny tarifní programy, proto ta neekonomičnost.

Řešení může skrývat i další nevýhody v podobě nemožnosti rozložit vyšší náklady v zimním období, po dobu celého roku. Předplácíte si jednoduše budoucí spotřebu energie.