Plastová okna – v čem spočívá jejich energetická úspora

Ne nadarmo se proto staly hitem většiny modernizací právě plastová okna. Na první pohled bytelné výrobky, které mohou disponovat různými dekory a imitacemi dřeva a jsou mnohdy k nerozeznání od skutečných dřevin. My se však nebudeme zabývat jejich vzhledovou stránkou, nýbrž tou energetickou, daleko důležitější a zásadnější, vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na jakékoliv energie. O efektivnosti a míře úspor rozhoduje hned několik částí plastového okna.

  • Mnohakomorový rám
  • Způsob těsnění
  • Počet skel

X-komorový plastový rám

Desítky dodavatelů a výrobců plastových oken se ve svých reklamních letácích a cenových nabídkách doslova předhání v počtu komor, kterými daný rám disponuje. Mnozí by asi byli toho názoru, že čím vyšší číslo, tím lépe. To však není až tak úplně pravda. Kromě počtu komor hraje v případě rámu velice důležitou roli těsnění, kterému se budeme věnovat opodál a bezpochyby šíře samotného rámu. Optimální a kvalitní rámy započínají na pěti komorách, které jsou již přínosem z hlediska energetického. Jejich počet však může růst až do hodnoty osm. Podstatnější je však hloubka profilu. Ta se pohybuje v rozmezí od 72cm do 92cm. V tomto případě už lze s naprostou jistotou tvrdit, že příplatek za širší rám bude energeticky znatelný, což ostatně poznáte dle hodnoty Uf – čímž je hodnota nižší, tím lépe.

Dorazové nebo středové těsnění

Významným parametrem je také typ těsnění, kterým plastové okno disponuje. Pakliže se profil s okenním rámem při zavření stýká pouze ve dvou bodech, jde o těsnění dorazové, které je dlouhá léta používáno. Daleko lepší hodnoty však přináší novodobé těsnění středové, které se honosí ještě jedním kontaktem uprostřed rámů. Logickým způsobem tak vzniká další přepážka, která zabraňuje úniku drahocenné energie.

Dvojsklo nebo trojsklo

Po hodnotě Uf se musíte zaměřit také na údaj Ug, tedy tepelnou propustnost skla. Jde v podstatě o největší část samotného celku nazývaného „plastové okno“, které může představovat v libovolném objektu poměrně výraznou plochu. Hodnoty dvojskla v závislosti na aplikovaném plynu ve vnitřním prostoru, započínají na Ug = 1,1, kdežto parametry trojskla hovoří zcela jednoznačně o Ug=0,7. Obě dvě čísla jsou samozřejmě variabilní, v závislosti na inertním plynu (krypton, argon, atd.), kvalitním plastovém rámečku, ve kterém jsou skleněné tabule vsazeny a na povrchové úpravě skla, ať už jde o pokovení či jiný prvek.

Z výše uvedeného tedy zcela jasně vyplívá, že čím menší hodnoty Uf a Ug (kompletní tepelná propustnost celého plastového okna je označována Uw), tím dosáhnete lepších tepelně izolačních vlastností tohoto stavebního doplňku a přijdete tak o podstatně menší množství vynaložené energie.

Úspora, která je samozřejmě odvislá hlavně od vašich finančních možností a velikosti plochy, kterou v rámci dané nemovitosti mají tvořit plastová okna. To vše s přihlédnutím k patřičné návratnosti financí, která by měla proběhnout během několika následujících let.