Pasivní domy

Budeme-li charakterizovat pasivní dům co nejstručněji, můžeme říci, že jde o dům, který má minimální spotřebu energie na vytápění a nepoužívá se v něm žádný aktivní otopný systém. Pojem „pasivní dům“ neboli „energeticky pasivní dům“ pochází z německého slova „Passivhaus“. Má-li být dům označen jako pasivní, musí splňovat poměrně náročná kritéria. Ceny pasivního domu jsou vyšší (cca o 10%). Jedná se o náročnějším řešením, což je dáno používáním moderních technologií při stavbě. Z dlouhodobého hlediska se však vyplatí díky úsporám za energii.

Pasivní domy nabízejí různé firmy. Vybrat si můžete z nabídek na klíč. Další možností je postavit si dům svépomocí podle vypracovaného odborného návrhu. Pasivní domy se staví z různých materiálů. Často se volí dřevo, ale rozšířené jsou i další materiály mající vlastnosti vyhovující konceptu pasivních domů.

Co je u pasivních domů důležité?

Při stavbě pasivního domu je zapotřebí vzít v potaz určitá kritéria. Některá jsou povinná, další doporučená.

Hlavní požadavky

 • minimální spotřeba tepla na vytápění: Pasivní dům nesmí na vytápění spotřebovat více než 15 kWh na m² obytné plochy stavby za rok.
 • omezená celková spotřeba primární energieSpotřeba primární energie, která je spojená s provozem budovy a všech domácích spotřebičů, nesmí přesahovat 120 kWh na m².
 • neprůvzdušnost budovy: neprůvzdušnost je ověřovaná tlakovou zkouškou a nesmí překročit hranici 0,6 za jednu hodinu. To znamená, že se za hodinu nesmí vyměnit více než 60% vzduchu.

Další principy pasivních domů

 • umístnění domu: Je žádoucí vybírat si lokalitu s příznivými povětrnostními podmínkami. Strana domu mající nejvíce prosklených částí by měla směřovat na jih či alespoň na jihozápad.
 • tvar domu: Je zde požadavek na co největší kompaktnost domu. Při plánování tvaru domu je třeba vyvarovat se vzniku zbytečných ploch.
 • tepelná izolace: Nepoužívá se běžná izolace, ale taková, která skutečně bude vykazovat minimální tepelnou prostupnost. Musí bez menší než 0,15 W /m2. Díky tomu je zajištěná i izolace proti hluku.
 • velikost domu: Měla by být taková, aby splnila prostorové nároky jeho obyvatel, ale aby zároveň umožňovala využití celou prostoru.
 • okna: Používají se okna, které zajistí dokonalou izolaci zamezující tepelným ztrátám.
 • vytápění a větrání: V pasivních domech se uplatňuje systém teplovzdušného vytápění. Rozvod vzduchu je využíván k distribuci tepla. Kromě úspory tepla je výhodou tohoto systému i to, že pružněji reaguje na změnu teplot. Teplo je tak efektivněji využívané. Díky tomuto systému není nutné větrat okny. Proto se do místnosti nedostávají pyly, prach ani další nečistoty zvenku.
 • ohřev vody: V ideálním případě se na ohřev vody používá solární energie. Možné je využít i tepelné čerpadlo.
 • využití solární energie: Pasivní domy jsou často vybavené solárními konektory.

Projektanti se při návrhu pasivních domů soustředí i na další aspekty podporující maximální úsporu energie. Je nutné vzít v potaz všechny vlastnosti domu a jejich vzájemné ovlivňování se.

Výhody pasivního domu

Hlavní výhodou pasivního domu je jeho energetická úspora. Za vytápění můžete ušetřit až 90% nákladů za energie. Nejde však o jedinou výhodu. Z dalších výhod pasivního domu si jmenujme:

 • regulace teploty: V interiéru pasivního domu je příjemná teplota po celý rok. V zimě je v něm teplo a během léta je zde příjemná teplota, díky které není nutné kupovat do domu klimatizaci.
 • čerstvý vzduch: Bude vám zajištěný čerstvý vzduch bez prachu, pylů a alergenů. V pasivním domě jsou totiž speciální filtry. Budete tak mít zajištěné zdravější bydlení. Nejvíce to ocení alergici a astmatici.
 • zvukotěsnost: Kvalitní izolace umožňuje nejen minimální teplotní ztráty, ale také budete ušetřeni hluku ze svého okolí.
 • ekologické hledisko: Pasivní domy představují menší zátěž pro životní prostředí.

A má pasivní dům nějaké nevýhody? Jedinou nevýhodou je vcelku náročný projekt stavby, který je třeba zajistit. Jen s propracovaným projektem lze dosáhnout takové úspory, aby mohl být dům označený jako pasivní. Najděte si proto kvalitního projektanta majícího s pasivními domy zkušenosti. Druhou nevýhodou, která může být kritická, je jiný způsob života. Domu se člověk musí trochu přizpůsobit, aby čerpal výhody, které nabízí.

Energeticky nulový dům

Energeticky nulový dům představuje variantu pasivního domu, jež je zdokonalená tím, že dům nemá vůbec žádné či jen minimální energetické nároky. Veškerá energie, kterou spotřebovává, pochází z jeho vlastních zdrojů, např. z fotovoltaických panelů, kogenerační jednotky či malé větrné turbíny. Označení „energeticky nulový dům“ získá dům, pokud jeho spotřeba nepřekročí 5kWh/m2 ročně.