Jak ohřívat vodu v panelovém domě?

Také majitelé bytových jednotek bojují se stále se zdražujícími energiemi, které negativním způsobem ovlivňují náklady na ohřev vody. Ty lze samozřejmě snížit, pakliže dojde v bytě nebo společných prostorách k několika konstrukčním opatřením a instalaci odpovídajících zařízení.

Centrální snížení nákladů na ohřev vody

Úspora energie může být realizována kupříkladu za pomoci tepelného čerpadla vzduch – voda, které svoji největší efektivitu přináší hlavně v letním období. Součástí takové varianty musí být samozřejmě obří zásobník teplé vody, který je povětšinou umísťován do vnitřních útrob stavby nebo na střechu. Náklady na toto řešení se navrací až za několik desítek let – cca 40 let. Přesto jde o efektivnější a úspornější ohřev TUV, nežsolární kolektory.

Ty představují další metodu, jak se dopracovat k nižším nákladům na ohřev vody. Jejich realizace probíhá na střechách panelových domů, výjimečně lze kolektory umístit také do prostor každého balkónu. Pořizovací náklady na tento systém jsou oproti tepelnému čerpadlu v podstatě dvojnásobné. Úspora energie se pohybuje někde kolem 40%, tudíž je návratnost znatelně delší.

Lokální ponížení nákladů na ohřev vody

Opakem centrálního ohřevu vody je samozřejmě ohřev TUV lokální. Ani tepelné čerpadlo, ani solární kolektory, nýbrž akumulační zásobník, který je podpořen ekonomickým průtokovým ohřívačem vody. Jde o pravděpodobně nejlevnější řešení týkající se každého bytu zvlášť.

Ostatně průtokový ohřívač je zárukou nižšího elektrického tarifu, což se může projevit na provozu dalších elektrických zařízení v domácnosti. Úpory v tomto případě dosahují návratnosti v řádu několika tisíc korun ročně.

Setkat se ale můžete i s tepelným čerpadlem vzduch – voda v rámci jediného bytu, tedy lokálně. Pakliže je ve vašem panelákovém domě řešena rekuperace tepla, můžete své soukromé prostory obohatit o speciální kompaktní jednotku se zásobníkem vody, která přináší značné úspory energie. Je však nutno podotknout, že toto řešení nabývá poměrně výrazných investic v řadu desítek tisíc, čímž se prodlužuje doba návratnosti.

Úspora vody za hubičku

Pakliže nedisponujete finančními prostředky na žádné z výše zmíněných řešení, ekonomická spotřeba vody může být zabezpečena alespoň výměnou výtokových částí všech kohoutků, případně celých baterií nebo instalací cirkulačního systému, který vám zajistí stále teplou vodu.

Tato varianta sice nepředstavuje úsporu energie, o níž jsme hovořili výše. Jde ale o úsporu vody, která se může také kladným způsobem podepsat na vašich každoročních výdajích.

Mohlo by vás zajímat