Odstoupení od smlouvy s dodavatelem energií

Někteří nepoctiví podomní prodejci využívají moment překvapení člověka a snaží se ho někdy manipulačními technikami přesvědčit k podepsání smlouvy. Mnozí podlehnou, a až když je podomní prodejce dávno pryč, uvědomí si, že to nebyla zrovna šťastný volba. Co dělat v tomto případě? Můžete odstoupit od smlouvy. Pojďme si přiblížit postup, který můžete uplatnit v případě, že smlouva nebyla sjednána na pobočce dodavatele. Vztahuje se právě na podomní prodej či uzavření smlouvy prostřednictvím internetu či korespondenčně.

 

Odstoupení od smlouvy uzavřené s podomním prodejcem

Uvedený postup vychází z novelizace Energetického zákona č. 165/2012 Sb. ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů §57, odstavec 6.
Od smlouvy uzavřené s podomním prodejcem lze odstoupit do 5 dnů před začátkem dodávek. Rozhodujícím datem je datum odeslání odstoupení.

Postup:

1) Zjistěte, v jaké fázi se nachází vaše nová smlouva. Konkrétně se zajímejte, jestli již byla vypovězená původní smlouva, zda běží výpovědní lhůta a je-li termín změny delší či kratší třiceti dnů.

2) Pokud ještě nový dodavatel neposlal tomu původnímu výpověď smlouvy či běží-li lhůta, která je zatím delší než 30 dnů, napište odstoupení novému dodavateli a prohlášení pro původního. V odstoupení uveďte, že na základě zákona odstupujete od smlouvy, datum jejího uzavření a místa, kterého se týká. Připište také formulku, kterou rušíte plnou moc na uzavření smlouvy a požadujete potvrzení o ukončení smlouvy. Do prohlášení stávajícímu dodavateli napište, že jste uzavřeli smlouvu s novým dodavatelem a podepsali plnou moc k ukončení smlouvy s nimi (většinou se to provádí na základě plné moci), ale že jste již odstoupili od smlouvy a zrušili plnou moc. Do přílohy prohlášení vložte kopii odstoupení od smlouvy s novým dodavatelem. Jednu kopii odstoupení i prohlášení si schovejte. Oběma dodavatelům pošlete dokumenty doporučeně a schovejte si podací lístky.

3) Pokud se vám nepodaří zajistit odstoupení od smlouvy či nastanou-li v této záležitosti jiné problémy, obraťte se na Energetický regulační úřad, který se vaší žádostí bude zabývat.

Pozor na smlouvy na dobu určitou

Pokud uzavřete s dodavateli energie smlouvu na dobu neurčitou, můžete od něj kdykoliv odejít bez sankcí. Stačí dát výpovědní lhůtu a zpravidla do tří měsíců je možný přechod.
Horší situace nastává, pokud podepíšete smlouvu na dobu určitou. Bez sankcí lze přejít k jinému dodavateli pouze po uplynutí této doby, a to si ji ještě musíte hlídat, protože většina smluv se automaticky prodlužuje.
A co když jste podepsali smlouvu s dodavatelem energie na dobu určitou a nyní chcete od smlouvy odstoupit? Nejste bez šance. Za určitých podmínek od smlouvy odstoupit lze. Jak odstoupení provést?

Postup:

1) Můžete odstoupit, pokud místo snížení ceny energie došlo změnou dodavatele k jeho zvýšení. Odstoupit od smlouvy také lze při změně všeobecných smluvních podmínek.

2) Dodavatel vás musí o změně podmínek či ceníku informovat minimálně 30 dnů předem, přičemž nestačí, aby tuto skutečnost uvedl na svém webu. Při oznámení třicet dnů předem můžete odstoupit od smlouvy 10 dní před datem účinnosti. V případě, že nebyla dodržená podmínka oznámení třicet dnů předem, máte právo odstoupit do tří měsíců ode dne účinnosti změny.

3) Odstoupení od smlouvy probíhá jednoduše sepsáním formuláře, ve kterém uvádíte na rozdíl od odstoupení od smlouvy uzavřené s podomním prodejcem důvod – tj. nesouhlas se změnou smluvních podmínek dle § 11a energetického zákona. Uveďte také, že odvoláváte plnou moc, kterou jste společnosti udělili.