Odhlášení vozidla z evidence

Trvalé vyřazení motorového vozidla a přípojného vozidla zapříčiní, že tyto dopravní prostředky již nemají oprávnění k jízdě na silničních komunikacích a je provedena jejich ekologická likvidace.

Odhlášení vozidla z evidence může provést buď fyzická osoba, která je vlastníkem dopravního prostředku nebo právnická osoba, která je zapsána v evidenci, jako provozovatel či vlastník.

Proces odhlášení vozidla z evidence

K provedení samotného úkonu je zapotřebí splnit několik základních povinností, bez nichž nelze realizovat odhlášení vozidla z evidence, eventuálně přípojného vozidla.

Co budete potřebovat?

  • Vyplněná žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
  • Malý technický průkaz, tedy osvědčení o registraci vozidla
  • Velký technický průkaz vozidla
  • Obě registrační značky
  • Doklad o ekologické likvidaci vozidla

Jak odhlášení vozidla probíhá?

Odhlášení vozidla z evidence je bezplatné a povětšinou se uskuteční okamžitě na místě. Daný obecní úřad s rozšířenou působností, kam vozidlo spadá, má však dle zákona č. 500/2004 Sb., 30 dnů na vyřízení žádosti. Po zdárném ohlášení je vhodné zrušit také povinné ručení.

Pokud tento úkon bude provádět někdo jiný, než vlastník nebo provozovatel vozidla, je nutná kromě občanského průkazu, respektive živnostenského listu, také podepsaná plná moc.