Nízký tarif elektřiny

Jste dlouhodobě nespokojeni s výší plateb za spotřebovanou elektrickou energii? Každý rok se trápíte s nutnými doplatky za elektrický proud, přitom svým odběrem nespadáte mezi náročné zákazníky? Potom bude pravděpodobně něco špatně a chyba nemusí být jen v dodavateli elektřiny, ale v nevhodné volbě samotného tarifu, popř. v nevyužívání nízkého tarifu.

Jak již název tohoto článku do určité míry napovídá, seznámíme vás především s adekvátní úsporou ve formě nízkého tarifu a s předpoklady, které jsou nutné pro jeho využívání. Dále vás seznámíme s webem, který jsme pro vás realizovali.

Co je to vlastně nízký tarif

Většina domácností zná pravděpodobně pouze jedno-tarifní sazbu, tedy takovou platbu za 1kW elektrické energie, která je po celý den neměnná a stejná. Někteří však mohou za určitých předpokladů spadat do sazby dvou-tarifní. Ta je z logiky věci rozdělena na dvě fáze dne, kdy v jedné z nich platíte za 1KW více a v té druhé méně. Ta je právě označována slovním spojením „nízký tarif“.

Jak dosáhnout nízkého tarifu

Tento typ tarifu není samozřejmě přístupný zcela každému. Do značné míry o tom rozhodují hlavně vaše spotřebiče uvnitř domácnosti, respektive fakt, zda využíváte elektřinu pro ohřev teplé vody nebo dokonce vytápění celého objektu. Většina z nás disponuje tarifem D01d nebo D02d, v závislosti na množství spotřebované elektřiny. Pokud se domůžete určitých podmínek a dopracujete se k nízkému tarifu, přichází na řadu označení D25d až D61d. Základem úspor je bezpochyby doba nízkého tarifu, která je v minimálním období osm hodin. Délka tohoto času se prodlužuje s volbou zajímavějšího tarifu a s přihlédnutím k využívané energii, akumulačním spotřebičům nebo tepelnému čerpadlu. Čím více hodin fungujete na nízký tarif, tím ušetříte více finančních prostředků.

Šetříme peníze s nízkým tarifem

Již s pořízením klasického elektrického bojleru máte záruku získání možnosti využívání tarifu D25d. Kromě žádosti o tuto cenovou politiku musíte předložit také odpovídající revizní zprávu, že opravdu patříte mezi vlastníky daných zařízení, jako jsou akumulační kamna, bojlery, apod.

Pokud se rozhodnete pro nejefektivnější využívání nízkého tarifu, měli byste se s ním naučit také správně hospodařit. Dopředu se samozřejmě dozvíte časovou osu, kdy užíváte elektřinu dražší a kdy levnější. A právě do cenově zajímavějšího období je vhodné přesunout jakékoliv pracovní činnosti s domácími spotřebiči. Je to například pečení, mytí nádobí prostřednictvím myčky nebo praní prádla. Dnešní spotřebiče již disponují odloženými starty, proto těchto předpokladů využijte v maximální možné míře.

Web pro vás – nízkýtarif.net

Řada z nás využívá nízký tarif, ale pořádně neví, kdy jsou časy sepnutí tohoto tarifu. Tyto časy se mění, proto je dobré změny průběžně sledovat. Za tímto účelem vám představujeme novou stránku nizkytarif.net. Samotná stránka neslouží pro vyhledání času sepnutí nízkého tarifu, ale podrobně vás seznámí s postupem, jak tyto doby získat. Najdete zde tedy podrobné návody, jak zjistit kód HDO, který je nutný k identifikaci časů nízkého tarifu, a návod, jak získat tyto doby pro tři distributory elektřiny (E. ON, ČEZ a PRE). V budoucnu se zde budete setkávat i s dalšími radami a tipy na úsporu právě v oblasti elektřiny.

Jak využívat nizkytarif.net?

  • identifikujte svého distrubutora (EONČEZ nebo PRE)
  • zvolte patřičnou záložku na webu nizkytarif.net
  • postupujte podle pravého menu

Rádi bychom na tomto místě poděkovali společnostem ZPA Smart Energy a Landis+ Gyr, které ochotně poskytly kvalitní materiály pro tvorbu galerie HDO snímačů. Ta je na české poměry unikátní.

Landis+ Gyr

Společnost je předním světovým dodavatelem v oboru měření. Měří jak elektrickou energii, tak také ostatní veličiny jako je plyn, voda či teplo. V neposlední řadě je dodavatelem také HDO řešení a poskytuje kvalitní HDO detektory pro přepínání mezi nízkým a vysokým tarifem.

ZPA Smart Energy

Společnost ZPA Smart Energy je největším českým výrobcem elektroměrů, HDO detektorů a dalších podpůrných měřicích systémů. Společnost sídlí v Trutnově, kde je také umístěna většina její výrobní kapacity.