Neoprávněný odběr elektřiny

Neoprávněný odběr elektřiny (neboli černý odběr elektřiny) je definován energetickým zákonem.

Tento zákon označuje neoprávněným odběrem odběr bez smlouvy či v rozporu se smlouvou, odběr bez měřícího zařízení či s upraveným měřícím zařízením, odběr z připojení na vedení před měřícím zařízením a takový odběr, u kterého zákazník znemožňuje přístup pověřené osoby k měřícímu zařízení.

Pozor, abyste se nevědomky nestali neoprávněnými odběrateli

Říkáte si, že nejste z těch, kteří by se dopouštěli černého odběru elektřiny? Ne každý to dělá se špatným úmyslem. Mohlo by se vám stát, že tak činíte nevědomky. Tím se však případnýmsankcím za neoprávněný odběr elektřiny nevyhnete.

Měli byste vědět, že energetický zákon vychází z principu objektivní odpovědnosti. To znamená, že nikdo nebude pátrat, jestli jste elektroměr, který máte od energetické společnosti, poškodili vy nebo někdo jiný. Proto alespoň občas elektroměr kontrolujte, především to, jestli není porušená jeho plomba. V případě, že ano, okamžitě to hlaste.

Občasná kontrola elektroměru je nutná především proto, že elektroměřiče bývají na místě přístupné i jiným lidem. Pronajímáte-li byt, převeďte raději dodávku energií na nájemníka. V opačném případě byste následky za jeho neoprávněný odběr nesli vy.

Další neoprávněný odběr elektřiny může nastat v souvislosti se změnou dodavatele elektřiny. Často se stává, že především podomní prodejci energií , nedodržují zákonem stanovené lhůty pro převod nebo neprovádějí dílčí kroky související s odhlášením zákazníka. Díky tomu se zákazník často ocitne v kleštích dvou dodavatelů. U jednoho z nich je však v důsledků této neprofesionální změny zaznamenán neoprávněný odběr.

Jak se může přijít na neoprávněný odběr elektřiny

Někteří podvodníci mají pocit, že ve velkém množství odběrů se jeden černý odběr elektřiny ztratí. Této problematice je však věnovaná pozornost a dlouhodobě se neoprávněný odběr utajit nedá.

Existují speciální týmy dodavatelů elektřiny, kteří černé odběratele podle různých ukazatelů hledají. Dobře jsou známé případy „ČEZ komanda“. Při podezření mohou přijít udělat kontrolu elektroměru. Neplatiče tyto speciální týmy odhalí pomocí moderní techniky. Přeci jen je jasné, kolik elektřiny „vyteklo“ z trafostanice a kolik elektřiny bylo nahlášeno při kontrolním měření oblastí. Není výjimečné, že černý odběr nahlásí třetí osoba, popř. se na něj přijde v důsledku odhalování jiné tresné činnosti (známí jsou např. pěstitele marihuany)

Sankce za neoprávněný odběr elektřiny

Sankce za neoprávněný odběr elektřiny jsou velké. Celková částka, kterou nepoctivý odběr bude muset zaplatit, se může vyšplhat i na** stovky tisíc korun**. Kromě pokuty hrozí při neoprávněném odběru elektřiny i odnětí svobody až na dva roky. Při opakovaném odběru hrozí i přísnější trest.

Provozovatel distribuční soustavy má právo provést při odhalení černého odběru elektřiny přerušení dodávky, která je obnovena až po odstranění příčin.

Ceny elektřiny sice rostou, ale mnohé peníze lze ušetřit jinak – efektivně a hlavně legálně. Jak? Proveďte porovnání cen u jednotlivých dodavatelů. Konkurence je v tomto oboru velká. Najděte si dodavatele s příznivější nabídkou pro vás.