Nález zemního plynu – obor plynárenství

Zemní plyn je velmi důležitým zdrojem energie a má mnohá využití. Představuje vysoce výhřevnýhořlavý plyn a ve své přírodní podobě jde o látku bez tvaru a barvy. Je zhruba dvakrát lehčí než vzduch.

Ve své čisté podobě je zemní plyn bez zápachu. Plyn, který je dodávaný do domácnosti, je však obohacený o zapáchající plyny, které nám umožní ucítit zemní plyn unikající do vzduchu.

Zemní plyn se nachází v přírodě buď samostatně, ale často má společná naleziště s ropou či černým uhlím. Po vytěžení se ještě upravuje. Do rozvodného systému se dostává po úpravách, které zahrnují vysušení a zbavení mechanických nečistot.

Hlavní složkou zemního plynu je metan. Tvoří ho z více než 90%. Díky takto vysokému obsahu metanu uvolňuje méně oxidu uhličitého na jednotku uvolněné energie. Nemá žádné jedovaté látky. Díky tomu je šetrnější k životnímu prostředí.

Z dalších látek obsažených v zemním plynu to je etan, oxid uhličitý, dusík a síra.

Zemní plyn je nejčastěji využíván při vaření a ohřevu vody, při vytápění, v dopravě a na výrobu palivových článků. Má také své místo v mnohých průmyslových oborech. Používá se v ocelárnách, textilnictví, ve sklárnách a v mnohých dalších odvětvích průmyslu. K jeho využití se vrátíme v některém s dalších dílů.

Hlavní výhody zemního plynu

Zemní plyn má mnoho výhod, díky kterým je velmi často využívanou energií. Jednou z hlavních výhod je, že není třeba složitých a hlavně drahých úprav k tomu, aby byl dodán zákazníkovi.

Mezi další výhody patří jeho nezávislost na klimatických podmínkách a opomínat bychom neměli ani jeho šetrnost k přírodě. Šetrnost nespočívá pouze v tom, že se při jeho spalování vytváří méně škodlivin, ale také je zde poměrně šetrná výstavba plynovodů. Je zapotřebí pouze minimální zábor půdy a nenarušuje se tak vzhled krajiny. Zákazník také ocení to, že nepotřebuje prostor pro jeho skladování

Z dalších výhod si jmenujme větší celosvětové zásoby v porovnání s jinými přírodními palivy (zásoby neklesají, ale naopak rostou), úsporný provoz, vysoký využitelný energetický obsah, mnohostranné využití, atd.