Mějte svůj osobní finanční plán

Osobní finanční plán představuje souhrn nástrojů k řízení osobních financí. Spadá do něj rozpočet, pojištění rizik, spoření, půjčky a investování do vlastní budoucnosti.

Finančního plánování je důležité, protože nám dá odpověď na to, jak optimálním způsobem financovat naše cíle. Proto při jeho sestavování je základem promyslet finanční cíle a v jakém časovém horizontu je chcete realizovat.

Jak sestavit osobní finanční plán

Osobní finanční plán samozřejmě nemusí být tak složitý jako finanční plán podniku. Zvládnete ho, i když nemáte ekonomické vzdělání. Pokud však chcete využít zkušeností odborníka, můžete se obrátit na finančního poradce. Vybírejte ho však pečlivě.
Při sestavování finančního plánu si musíte utvořit zcela jasnou představu o vašich aktivech a pasivech, odkud vám přicházejí peníze a kam odcházejí, zda dokážete splácet své případné dluhy a jestli nejsou pro váš finanční rozpočet nadměrnou zátěží.

Fáze osobního finančního plánu

1) analýza: Při sestavování osobního finančního plánu si nejdříve dejte na jednu stranu příjmy a na druhou výdaje. Zjistíte, jestli vám zbývají nějaké volné prostředky, či zda dokonce nejste v mínusu.
2) samotné plánování: Nyní je třeba se zamyslet nad tím, jak svou finanční situaci řešit. Kde ušetřit v případě, že jsou vaše příjmy a výdaje vyrovnané, či jsou-li výdaje vyšší, a kam dát případně volné finanční prostředky. Při plánování je třeba soustředit se hlavně na zajištění stávající životní úrovně, spoření pro zabezpečení rodiny pro případ ztráty živitele či příjmu, pro zabezpečení dětí, vlastního bydlení atd. Pokud je vašim problémem nedostatek peněz na vaše plány, můžete uvažovat o půjčce, ale pouze takové, které jsou pro vaše finanční plánování skutečně důležité.
3) realizace plánů: Patří sem výběr a uzavírání různých finančních produktů, jednání s bankami, pojišťovnami atd.
4) kontrola: V této fázi kontrolujeme, jestli se držíme svých finančních plánů, ale také zda se nezměnily. Pokud ano, je třeba znovu projít jednotlivými fázemi. Je normální, že během našeho života se některé plány mohou měnit. Většinou se změna týká hlavně krátkodobých a střednědobých plánů.

Shrnutí výhod osobního finančního plánu

• Naučíte se žít podle svých příjmů a půjčovat si peníze pouze v nutných případech, např. na bydlení.
• Budete volit správné finanční produkty a tím efektivně zhodnocovat vaše volné finanční prostředky.
• Lépe budete naplňovat i střednědobé a dlouhodobé plány. Budete s nimi počítat.
• Zjistíte, jaká investiční strategie vám bude nejvíce vyhovovat.
• Zachováte si současnou životní úroveň i v budoucnosti.
• Budete mít finance, překvapí-li vás nečekaná životní událost.
• Naučí vás rozlišovat mezi věcmi nutnými a těmi, které ve skutečnosti nepotřebujete.