Co jsou to limity pojistného plnění?

Každý, kdo uzavíral povinné ručení a byl při podepisování takové smlouvy dostatečně pozorný, určitě si všiml, že nedílnou součástí pojistných podmínek je také pojem „limit pojistného plnění“. Vzhledem k tomu, že tento údaj hraje poměrně zásadní roli a mnohdy se od něj odvíjí i velikost pojištění, je vhodné si jeho význam trochu přiblížit.

Limit pojistného plnění

Jde o nejvyšší možnou hranici plnění daného pojistitele, která nabývá platnosti při jedné a konkrétní pojistné události. Pakliže tedy máte povinné ručení na svůj vůz, určitě si můžete povšimnout, že je tento údaj předkládán v milionech korun českých.

Ještě do 1. 6. 2008 platil zákonem daný minimální limit pojistného plnění v hodnotě 18 milionů korun, dnes je již tato hranice posunuta na hodnotu 35 milionů korun. Využít samozřejmě můžete i navýšené limity, které mohou dosahovat podstatně vyšší velikostí. Mezi ty největší patří pravděpodobně 150 milionů korun, za naprostý standard a střední hranici je považován rozptyl od 35 do 85 milionů korun.

Značení limitu pojistného plnění

Pro některé řidiče motorových vozidel však může být matoucí, že limity pojistného plnění jsouudávány dvojí hodnotou, tedy 35/35, 70/70 nebo 100/100, apod.

Rozlišovány jsou totiž limity za škody způsobené na lidských životech nebo zdraví osob a limity, které se vztahují na hmotný majetek. V rámci pojištění vozidla jsou to tedy poškozené věci při havárii automobilu. Povětšinou mívají oba limity stejnou hodnotu.

Uplatnění pojistného plnění

Limity pojistného plnění je vhodné uplatňovat v co nejkratší době po způsobené škodě na majetku nebo lidských životech. Pojišťovací událost bývá povětšinou vyšetřena a uzavřena nejpozději do tří měsíců, během nichž se dozvíte výsledek, na který se můžete samozřejmě odvolat. Od schváleného a stvrzeného šetření jsou poté finance vypláceny v průběhu časového úseku patnácti dnů.

Z výše uvedeného možná již tušíte, v čem může být úskalí velikosti limitu pojistného plnění. Pokud totiž způsobíte škodu větší, než je vaše pojistné plnění, může se stát, že poškození budou chtít adekvátní náhradu škody, která poté půjde z vaší peněženky. Věnujte proto pojistnému plnění dostatek času a nepodceňujte ho v závislosti na tom, k jakému typu pojištění je pořizováno.

Mohlo by vás zajímat