Levné teplo prostřednictvím infrapanelů

Infrapanely jsou v podstatě nenápadná speciální topná zařízení, která mají nejčastěji podobu klasické desky připomínající obraz. Obvykle také dochází k povrchovým úpravám těchto produktů tak, aby tvořily kromě příjemného tepla, také designový prvek daného interiéru. Výjimku však netvoří ani výrobky atypických tvarů a rozměrů, u nichž však dochází k úměrnému navyšování ceny.

Již samotný název tohoto prvku do určité míry napovídá, že nepůjde o běžný způsob vytápění, ale důležitou roli sehraje infračervené záření, které je podobné tomu vycházejícímu ze samotného slunce, samozřejmě v naprosto čisté a zdraví nezávadné podobě.

Princip fungování infrapanelu

Nejvhodnější srovnání infrapanelu je bezpochyby s klasickým plynovým vytápěním. Právě to ohřívá všechen vzduch v místnosti a poskytuje vám odpovídající pocit tepla. Infrapanel pracuje však zcela odlišně. Ten s pomocí infračervených paprsků ohřívá předměty kolem sebe nebo ty, jež mu stojí v cestě, nikoliv okolní vzduch.

Díky sálavému teplu tak můžete pocítit stejné zahřátí těla v různých výškových úrovních místnosti, na rozdíl od klasického vytápění, kde může být rozdíl teplot mezi podlahou a stropem až několik stupňů.

Z výše uvedené definice také vyplývá, že infrapanely je třeba umísťovat do takových míst, kde jim ve vyzařování infračervených paprsků nestojí nic v cestě. Pakliže byste před tyto prvky umístili libovolný nábytek, bude představovat určité stínítko a teplo se nebude šířit dál.

Klady a zápory infrapanelů

Vzhledem k tomu, že při produkci tepla nedochází k jakékoliv cirkulaci vzduchu, jsou infrapanely vhodné především pro alergiky a osoby s různými dýchacími obtížemi. V závislosti na principu fungování jednotlivých panelů, lze očekávat také vysoušení přirozené vlhkosti v prostředí nebo v samotném zdivu. Účinnost tohoto prvku se v maximálním výkonu projeví po cca 15 minutách. Díky absorpci pokožky jsou dopadající vlny záření velice příjemné a intenzivní, čímž máte pocit dostatečného tepla.

V závislosti na velikosti zvoleného infrapanelu se můžete těšit na optimální výkon, s pomocí něhož vám bude stačit pouze jediný panel v místnosti. Navíc odpadá jakákoliv údržba nebo hlučnost, což se nedá říci o běžných typech vytápění.

Infrapanely však přináší i určitá negativa, která vychází z výše zmíněného. Každá místnost si žádá samostatný panel, protože teplo nelze šířit otevřenými dveřmi. V cestě infrapanelu nesmí být žádný stínící předmět, aby docházelo k zahřívání v co největší ploše. Mezi negativní elementy je řazena také přemíra průvanu v prostoru.

Nákladnost domácích infrapanelů

Z hlediska vstupní investice počítejte s cenou kolem 4.000,– Kč až 15.000,– Kč za běžný infrapanel odpovídajícího vzhledu a výkonu. Při vybavení celé domácnosti se tedy náklady šplhají i přes 100.000,– Kč, což není cena výrazně nižší oproti klasickému plynovému systému. Stejně tak je to i v případě ročních provozních nákladů.

Značných úspor se však můžete domoci nejenom při instalaci jednotlivých prvků, ale také nákladech na spotřebu elektřiny a jakékoliv údržbě. Zde už se v porovnání s plynem jedná o tisícikorunové částky, které vám mohou zaručit návratnost infrapanelů během několika let.

Nežli se však rozhodnete pro pořízení tohoto moderního řešení, okuste nejprve pocit sálavého tepla v jakékoliv jiné domácnosti, ať na vlastní kůži cítíte, do čeho jdete.