Nejdůležitější kritéria při volbě povinného ručení

Stojíte-li před otázkou volby povinného ručení, měli byste výslednou cenu posuzovat na základě několika kritérií. Aspekty, které do značné míry vypovídají o kvalitě samotných služeb. Rozhodování tak může být postaveno na pěti základních faktorech, s nimiž máte daleko větší jistotu výběru vhodného pojištění.

Náklady na povinné ručení

Ač se to může zdát divné, není cena tím nejdůležitějším prvkem jakéhokoliv pojištění vozidla. Pro někoho jde možná o hlavní rozhodující element, je to však špatně. Nejlevnější, neznamená vždy i to nejlepší. Cena musí do určité míry korespondovat s celkovým množstvím a kvalitou poskytovaných služeb. Přesto je třeba náklady nepodceňovat.

Výše pojistných limitů

Přihlížet byste měli také k limitům plnění jednotlivých nabídek pojištění vozidel. Naprostým standardem a v podstatě i základem je částka 35.000.000,– Kč. Mnohé pojišťovny však předkládají a ručí daleko vyššími sumami, které mohou překračovat hranici 100.000.000,– Kč. S narůstajícím pojistným plněním se ale navyšuje i cena za povinné ručení

Délka pojistného období

Neopomínejte ani na dobu pojištění, které je třeba obětovat dostatek pozornosti. Čas, na který si povinné ručení předplatíte dopředu. Období, které často bývá roční, půlroční, čtvrtroční nebo měsíční. V tomto případě naopak platí, že čím více, tím lépe, respektive dochází ke snižování ceny pojištění vozidel v řádu několika procent.

Služby obsažené v pojištění

Velmi důležitým kritériem při výběru pojištění vozidla je bezpochyby samotná smlouva, ve které je uvedeno finanční krytí v rámci nejrůznějších situací. S tím může souviset možnost připojištění, kdy by vám měla zvolená pojišťovna nabídnout služby, jako je připojištění čelního skla, zajištění náhradního vozidla nebo úrazové připojištění.

Kvalita a rozsah asistenčních služeb

I tato oblast patří mezi ty velice důležité, kterým mnozí řidiči nepřiklání dostatek váhy, dokud se něco nestane. Asistenční služby jsou dnes již základem každého pojištění vozidel. Zásadní je však jejich rozsah, který se netýká pouze České republiky, ale také zahraničí. Domoci se můžete služeb, jako je odtažení vozidla, uschování automobilu, příjezd asistenční služby, úschova zavazadel, apod. Rozsah je v tomto směru velice bohatý.

Z výše zmíněného tedy vyplývá, že volba povinného ručení je naprosto individuální záležitostí, pro kterou nelze napsat jednotný popis výběru. Prostřednictvím těchto informací se však můžete zaměřit na ty nejzásadnější oblasti. Na části pojištění, které se řadí k nejdůležitějším při uzavírání nových smluv.

Mohlo by vás zajímat