Kotel na biomasu – jak vybrat ten správný?

Biomasa je stále častěji využívaná pro energetické účely. Jde o úsporné a ekologické palivo. Jeho dalšími výhodami je jednodušší údržba.

Kotle na biomasu, které jsou dostupné v České republice, se liší podle toho, pro jakou biomasu jsou určená. Obecně počítejte s tím, že kotel na biomasu není levnou záležitostí. Investice se vám vrátí až časem. Při splnění určitých podmínek však získáte alespoň dotaci od státu, který tím podporuje ekologičtější využití energií.

Zájem o kotle na biomasu u nás roste pozvolna. V jiných evropských zemích, především severských, jsou mnohem rozšířenější.

Druhy kotlů na biomasu

Podle použití určitého druhu biomasy rozlišujeme několik základních kategorií kotlů na biomasu. Jsou jimi především:

  • kotle na pelety: Rozhodnete-li se topit peletami, investice do kotle se vám do několika let vrátí. Snadná je i jejich obsluha. Kotle jsou automatické. Pelety se připraví do zásobníku a zařízení si je bude sám odebírat podle toho, jakou si nastavíte teplotu v řídicím systému. Kromě peletových krbů se můžete setkat i s peletovými kamny. Výkon kotlů představuje od 10 do 30 kW.
  • zplynovací kotle na dřevo a brikety z biomasy: Hodí se pro ústřední vytápění rodinných domů či menší budov, ale i pro ohřev užitkové vody. Výkon těchto kotlů je možné regulovat. Jsou levnější než kotle na pelety, ale nejsou tak pohodlné na obsluhu. Někteří majitelé domů ji volí jako doplňkový zdroj vytápění vedle jiného otopného systému.
  • krbové kamna a krbové vložky: Jsou určené především na dřevěné topivo (polena a brikety). Kromě svého praktického významu si je často uživatelé pořizují kvůli zajímavému designu. Vyrábějí se v rozmanitých provedeních, které se neliší jen designem, ale i příslušenstvím a dalšími funkcemi.
  • kombinované kotle: Spíše než v domácnostech mají své využití v zemědělských a dřevozpracujících podnicích. Je možné v nich spalovat různé druhy biomasy od pelet až po různé zemědělské zbytky. Jde o poměrně drahá zařízení.

Jak vybírat kotle na biomasu

Budete-i si kupovat kotel na biomasu, máte nárok na dotaci, ale pouze za splnění určitých podmínek. Tím se rapidně sníží cena kotle pro biomasu. Důležité je, aby vámi koupený kotel byl od firmy, která je na seznamu Státního fondu životního prostředí ČR. Jsou na něm i konkrétní schválené výrobky. Důležité je také zvolit vhodnou montážní firmu, nejlépe výrobce kotle.

Kromě dotace byste se při výběru měli soustředit i na další faktory, především na dostatečný výkon či životnost kotle, kterou poznáte podle materiálu, ze kterého je vyrobený. Nejčastěji se zařízení na biomasu vyrábějí z oceli či litiny. Obecně déle vydrží litinové. Konkrétní modely se liší i různými typy hořáků, podavačů biomasy a dalším příslušenstvím.