Na jaké slevy mají důchodci nárok

Důchodci dostávají od státu nejen důchod, ale v určitých situacích jim vzniká rovněž nárok na sociální dávky. Obecně platí, že pro jejich přiznání musí splnit stejné či podobné podmínky jako ostatní obyvatelé České republiky, které rovněž mohou o tyto dávky požádat.

Sociální dávky pro důchodce

Mezi sociální dávky pro důchodce patří:

příspěvek na živobytí: Je o dávku pomoci v hmotné nouzi. Je určená důchodcům mající velmi nízký důchod, který je na hranici životního minima.
příspěvek na bydlení: Je možné o ně žádat na kontaktních místech úřadu práce dle trvalého bydliště.
doplatek na bydlení: Může si o něj požádat důchodce, který i přes svůj důchod a příspěvek na živobytí nedosáhne na náklady na bydlení.
příspěvek na péči: Máte právo ho nárokovat, pokud je vyžadovaná na péči o osobu, která není schopná se o sebe postarat a vyžaduje pomoc jiné osoby. Rozlišujeme se stupeň závislosti od I – IV. Od toho se odvíjí částka. Přiznávají ho obecní úřady obcí s rozšířenou působností dle místa trvalého bydliště žadatele.

Senior Pas

V současnou dobu (od roku 2010) si mohou senioři pořídit tzv. Senior pas, který jim přinese různé cenové výhody. Pro získání tohoto pasu je třeba splnit dvě podmínky. Žadatel mu bydlet na území České republiky a být starší 55 let.
Zaregistrovat se můžete na oficiálních stránkách Senior pasu. Registrace je zdarma a je možné, aby registraci za seniora provedla osoba z rodiny či jiná blízká osoba. Registraci lze také zaslat poštou na registračním formuláři.
Slevy v rámci Senior pasu jsou ve výši 5 – 50 % a jsou určené na různé výrobky a služby z rozmanitých oblastí, především zdravotnictvím, lázeňství, wellness, cestování, ubytování, vzdělávání, spotřební zboží, kulturu atd. Slevy pro důchodce nelze sčítat.

Další slevy pro seniory

kultura: Slevy pro seniory patří mezi povinně zveřejňované informace, které najdete na stránkách Ministerstva kultury. Informace jsou aktualizované a týkají se slev do knihoven, národního divadla, České filharmonie atd.
doprava: Důchodci mají různé slevy na dopravu. Slevy za městkou hromadnou dopravu se liší podle města. Pro cestování vlaku mají nárok na slevu 50 %.
sleva na dani: Pracující důchodci mají opět nárok na slevu na dani. Byla zrušená, ale znovu se jim vrací. Vyhovělo se tak stížnosti senátorů po zrušení možnosti odečíst si od základu daně 24 840 Kč.