Jaká rizika kryje havarijní pojištění?

Potřeba automobilu je u mnoha z nás naprosto nezbytnou záležitostí. Často jde také o velice nákladnou investici, která je dlouhodobého rázu a jen málokdo si dokáže představit, že by o vůz přišel prostřednictvím nezáviděníhodných situací.

A právě z tohoto důvodu je zde havarijní pojištění vozidel, které chrání především vaše investice, v podobě mnohdy až velice drahých vozů. K jeho realizaci vám postačí pouze vůz s platným technickým průkazem a tuzemskou registrační značkou.

Nyní se však pojďme zaměřit na základní krytí havarijního pojištění, které je u většiny společností totožné.

Typy havarijního pojištění

Většina pojišťoven nabízí vysokou škálu úpravy tohoto typu pojištění, v základu je však možné havarijní pojištění rozdělit na tyto skupiny:

  • Havárie – pojištění vozu v případě havárie (zaviněné nebo nezaviněné)
  • Živelné události – pojištění vozu pro případ přírodních katastrof (bouřky, krupobití aj.)
  • Odcizení – pojištění auto pro případ jeho krádeže.
  • Vandalismus – pojišťovna zaplatí škody vzniklé na vozidle způsobené vandalismem
  • Neoprávněné užití vozidla – pojištění proti neoprávněnému užití vozu

Havarijní pojištění a jeho základní krytí

Z logického hlediska samozřejmě vyplývá, že nejzákladnější krytí vzniká při dopravní nehodě. Při střetu s jiným dopravním prostředkem silničního provozu nebo majetkem jakýchkoliv dalších osob. Z pohledu dopravní nehody se havarijní pojištění vozidel vztahuje také na zdravý a životy samotných cestujících. Jde o havárie, které jsou způsobeny jak cizím zaviněním, tak úmyslně. Jedná se tedy o odlišný typ pojištění v kontrastu s povinným ručením.

Havarijní pojištění bezpochyby pokrývá také oblast vandalismu, tedy situaci, během níž vám bylo vozidlo poničeno schválně třetí osobou. S tím do určité míry souvisí i odcizení, respektive krádež automobilu.

Základní havarijní pojištění vozidel se vztahuje i na živelné pohromy, které jsou nepředvídatelné a mohou způsobit poměrně značné škody na majetku, respektive vozu. Do této kategorie krytí patří hlavně krupobití, povodně, pády stromů, zásahy blesků, laviny, apod.

Vedlejší krytí havarijního pojištění vozidel

V rámci svých potřeb má každý řidič, tedy klient dané pojišťovací společnosti, na výběr také z řady dalších vedlejších typů krytí. V případě těchto služeb lze připojistit čelní sklo, zavazadla či jinou speciální výbavu vozidla, zabezpečit úrazové pojištění cestujících, získat nadstandardní asistenční služby, náhradní vozidlo nebo náklady na půjčovné.

Jakékoliv havarijní pojištění je velice individuální záležitostí a může mít samozřejmě spoustu podob. Nemusíte se tak zaměřovat pouze na kompletní základní nabídku, ale lze volit i z jednotlivých konkrétních typů krytí, které je možné kombinovat. Na základě toho také vzniká odlišná cena za havarijní pojištění vozidla, která se mimo jednotlivých služeb odvíjí i od technických parametrů automobilu, jeho stáří, účelu užívání a řady dalších faktorů.