Jak zrušit povinné ručení?

O povinném ručení, respektive pojištění vozidla jsme toho napsali již mnohé, proto není třeba cokoliv opakovat. Zdůraznit a připomenout však musíme, že jde o zákonnou povinnost, která se týká každého dopravního prostředku využívajícího veřejné silniční komunikace. Každé vozidlo na silnici tak musí mít odpovídající a platné pojištění, jinak se majitel daného vozu dopouští správního deliktu.

Uzavření smlouvy je tedy zřejmé, jak je to ale s jejím ukončením? Kdy je možné tento proces realizovat okamžitě a může vůbec sama pojišťovna vypovědět svému klientovi smlouvu? Na to vše a ještě mnohem více vám odpovíme následovně.

Zánik pojištění vozidla

Nejtypičtějším případem ukončení pojistné smlouvy je změna vlastníka dopravního prostředku. Pokud k takovému úkonu dojde, což bývá nejčastěji prodej či dar, musí obě dvě strany nahlásit tuto změnu neprodleně na své pojišťovně. To znamená, že jeden majitel vozidlo odhlásí a druhý následně přihlásí.

Další situací je určitě vyřazení automobilu z trvalé evidence vozidel. Při tomto úkonu obdržíte příslušný doklad či listinu, kterou se můžete prokázat při zrušení pojištění. Něco obdobného se týká i zrušení povinného rušení z důvodu nefunkčnosti vozu. V tento moment je však zapotřebí doklad o jeho ekologické likvidaci, který vám předloží příslušné vrakoviště.

Z pohledu dennodenních situací je nutno neopomínat ani na odcizení dopravního prostředku. Při rušení pojištění vozidla v tento nepříjemný moment nezapomínejte na doklad, který obdržíte od Policie České republiky. Záznam o odcizení, na jehož základě dojde k požadovanému zrušení.

Ostatní důvody pro zrušení pojištění

Jednou z variant může být samozřejmě výpověď u jedné společnosti a přechod ke druhé. I v takový okamžik lze hovořit o zrušení povinného ručení, u něhož je však třeba dbát na to, aby výpověď byla podána nejdéle do šesti týdnů od ukončení smlouvy o pojištění daného vozidla.

V opačném případě může za zrušením pojistky stát oboustranná dohoda, ať už z jakéhokoliv důvodu. Vstřícný krok, který však mnoho pojišťovacích společností provádí opravdu sporadicky a výjimečně.

Pakliže se přesuneme na opačnou stranu barikády, tedy do pozice pojišťovny, může dojít ke zrušení pojištění vozidla z důvodu jeho opakovaného nezaplacení. S touto procedurou jsou však spojeny i nepříjemné sankce a jiné úřední obstrukce, kterým je vhodné se náležitě vyhnout.

Vzhledem k tomu, jakou váhu má povinné ručení, není úplně jednoduché provést zrušení pojistky, pakliže nenastane jedna z výše uvedených situací.

Mohlo by vás zajímat