Jak lze využít šedou vodu?

Šedá odpadní voda je odpadní voda odtékající ze sprch, van, umyvadel, praček, kuchyňských dřezů a myček. Nesmí obsahovat fekálie a moč.

V porovnání s jinými odpadními vodami je znečištěná nejméně, a proto je škoda ji pouštět do kanalizace. Na některé činnosti se dá ještě využít v neupraveném stavu a pro další účely, když se vyčistí.

Rozhodnete-li se využívat šedou vodu, je lepší používat ekologické prací a mycí prostředky, které se rychleji rozloží. Stupeň znečištění šedé vody se odvíjí od životního stylu. Její hodnoty jsou kolísavé. Podle toho ji dále dělíme na vhodnou a podmíněně použitelnou pro recyklaci.

Druhy odpadních vod

Rozlišujeme různé druhy odpadních vod. Kromě jiného je dělíme podle barev – na černou (obsahuje moč i fekálie), žlutou (obsahuje moč), hnědou (obsahuje fekálie) a šedou (převážně z koupelen).

Využití šedé vody

Šedá voda je nejčastěji využívaná k zalévání na zahradě. Neobsahuje-li příliš saponátu, hodí se i jako zálivka ovocných či okrasných stromů. Chcete-li s ní zalévat i zeleninu, je lepší ji pro tyto účely přečistit. Na to jsou vhodné kořenové čistírny. Šedá voda se dá ještě využít na splachování toalet, úklid a jako provozní voda, např. k chlazení budov.

Jak začít s využíváním šedé vody?

Chcete-li začít využívat šedou vodu, je nutné zřízení dvou rozvodů vody – jedna bude pitná a druhá provozní. Kromě šedé vody je možné využívat pro ty samé účely i dešťovou vodu. Bližší instalační zásady jsou dané předpisy. Neobejdete se bez povolení úřadů. Bude také muset zajistit takové opatření, aby šedá voda nepronikla na jiný pozemek.

Důležité je i odvětrávání kanalizace na šedou vodu. Jen při správném odvětrávání nebude vnikat zápach do objektu. Při čištění šedé vody dochází postupně k hrubé filtraci, biologicko-mechanickému čištění, sedimentaci a ultrafialovému záření. Při využívání šedé vody je důležitá i kontrola celého systému. Tu je nutné provádět minimálně jednou ročně.

Kořenová čistírna vody

Výše jsme si uvedli, že pro širší využití šedé vody je dobré mít k dispozici kořenovou čistírnu. Co to je a jak funguje? Jde o čistírnu, jež se nechala inspirovat přírodou, konkrétně mokřady, ve kterých probíhají samočistící procesy. U kořenové čistírny tak na rozdíl od jiných není zapotřebí elektriky ani chemických látek. Dalšími významnými výhodami je, že nešíří zápach, hluk, vyžaduje minimální údržbu a pojí se s nižšími náklady.

Funguje na principu průtoku předčištěné odpadní vody kořenovým filtrem. Čištění postačí na to, aby byla šedá voda využití v domácnostech pro různé činnosti.

Budete-li si sami zakládat kořenovou čistírnu vody, je důležité zvolit do ní správné rostliny. Patří mezi ně především chrastice rákosovitá, skřípinec jezerní, orobince či kosatec žlutý.

Kořenovou čistírnu si můžete nechat zhotovit, ale šikovný kutil ji vytvoří i svépomocí.

Zásobník na šedou vodu

Šedá voda musí být uchovávaná v zásobníku, který splňuje určité podmínky, jež zabrání, aby v nich docházelo k růstu mikroorganismů. Nejčastěji se zásobník umisťuje v zemi. Díky tomu, že je v zemi nízká teplota a málo světla, splňuje ideální skladovací podmínky. I tak by však šedá voda neměla být v zásobníku příliš dlouho.

Zásobník musí být vyrobený z pevného a odolného materiálu, který je vodotěsný a nepodléhá korozi.

Mohlo by vás zajímat