Jak se vyznat v tarifech elektřiny?

Ač se může zdát, že oba výrazy, jako je sazba elektřiny a tarif elektřiny mají téměř totožný význam, opak je v tomto případě pravdou.

Z pohledu sazby elektřiny rozlišujeme hned dvě varianty. Je to jednotarifová sazba a dvoutarifová sazba. Jejich význam je v podstatě zřejmý. V druhém případě jde totiž o sazbu, díky níž můžete během dne využívat dva cenové tarify najednou.

Volba sazby elektřiny se do určité míry řídí především na základě vašeho užívání elektrické energie, respektive na způsobu upotřebení elektřiny. První varianta sazby elektřiny je určena zákazníkům, kteří ji využívají pouze pro provoz klasických spotřebičů a svícení. V jednotarifové sazbě lze spatřit tarify D01d a D02d.

Do dvojtarifové sazby mohou být zařazeni zákazníci, kteří elektřinou také ohřívají vodu a topí, ať už jde o libovolný způsob vytápění. V takové sazbě se setkáte s tarify, jako je D25d, D26d, D35d, D45d, D55d, D56d a D61d.

Konkrétní tarify elektřiny

Pokud jde o jednotarifové sazby, máte možnost volby z těchto tarifů:

  • D01d – určen pro běžné využití elektřiny s nízkým odběrem
  • D02d – určen pro běžné využití elektřiny s vysokým odběrem

V rámci dvoutarifové sazby rozlišujeme tyto tarify:

  • D25d – pro akumulační ohřev vody s nízkou spotřebou a nízkým tarifem v celkovém množství 8 hodin
  • D26d – pro akumulační ohřev vody s vysokou spotřebou a nízkým tarifem v celkovém množství 8 hodin
  • D35d – smíšené vytápění s nízkým tarifem v celkovém množství 16 hodin
  • D45d – určeno pro vytápění přímotopy s nízkým tarifem v celkovém množství 20 hodin
  • D55d – pro tepelná čerpadla instalovaná do 31. 3. 2005 s nízkým tarifem v celkovém množství 22 hodin
  • D56d – pro tepelná čerpadla instalovaná od 1. 4. 2005 s nízkým tarifem v celkovém množství 22 hodin
  • D61d – pro občasné využití elektřiny – ideální pro chalupáře, s nízkým tarifem od PÁ 12 hodin do NE 22 hodin

Tato zažitá tarifikace může mít v rámci jednotlivých dodavatelů zcela jiné označení, které se liší především pojmenováním, jde však o výše uvedené klasické dělení, jak sazeb, tak tarifů.

Jak získat dvoutarifové sazby?

Každá domácnost má automaticky nárok na jednotarifové sazby elektřiny. Také proces změny z tarifu elektřiny D01d na D02d je velice jednoduchý a snadno realizovatelný. Rozhodnete-li se však přejít z jednotarifové sazby na tu dvoutarifovou, musíte se připravit na podstatně náročnější papírování.

Změna sazby elektřiny totiž vyžaduje nejenom písemnou žádost s řádnými přílohami, ale také určité naplnění technických parametrů, co se týče velikosti jističe a využívání předpokládaného množství elektrické energie.

Zajímají-li vás konkrétní výhody jednotlivých sazeb pro vaši domácnost, neváhejte využít efektivnísrovnání cen elektřiny nebo se obraťte na svého dodavatele. Změna sazby, potažmo tarifu elektřiny totiž může být přínosnou úsporou v řádu několik procent, tedy stokorun ročně.

Mohlo by vás zajímat