Jak přepsat odběrné místo elektřiny

Stěhování nebo přepis elektroměru jsou nejčastější důvody související se změnou místa spotřeby, přepisem elektroměru či rušení elektroměru.

V obou případech podáváte žádost o ukončení dodávky a v souvislosti s vámi nebo s kýmkoli jiným podepisujete žádost o připojení elektroměru. V případě přepisu elektroměru na jinou osobu je fajn, že tato osoba může vyřídit vše za vás.

Odhlášení elektroměru (odběrného místa elektřiny)

Lidé nejčastěji odhlašují své odběrné místo elektřiny v případě, že se stěhují jinam. Odhlášení musí provést klient, který má s distributorem uzavřenou smlouvu. Při zastupování jinou osobou je potřeba plná moc a v případě, že původní klient umřel, mějte u sebe jeho úmrtní list.

Při vyřizování odhlášení z odběrného místa vyplňte Výpověď smlouvy. Musí obsahovat číslo elektroměru a jeho stav ke dni výpovědi. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz na prokázání vaší totožnosti.

Pokud se domluvíte s novým odběratelem na přepis elektroměru (bude-li nějaký), použijteformulář o převodu odběru elektřiny místo výpovědi. Ušetříte mu práci. Díky tomuto formuláři nejenže vypovíte smlouvu, ale zároveň má nový odběratel podklad pro přihlášení se k danému odběrnému místu. V případě, že distributorovi nedodáte formulář o převodu, ale výpověď, bude odběrné místo odpojené od distribuční soustavy.

Po ukončení změny odběratele vám bude vystavená závěrečná faktura. Zaplatíte případný nedoplatek a od tohoto okamžiku už nemáte k distributorovi žádné závazky související s vaším původním odběrným místem.

Přihlášení nového elektroměru (odběrného místa)

Budete-li se chtít naopak přihlásit k novému odběrnému místu elektřiny, můžete to vyřešit bez původního zákazníka. Důležité je, abyste měli žádost o převodu s jeho podpisem. Budete-li společně žádat o změnu, nedojde k přerušení dodávky elektřiny.

Přihlašujete-li se k novému odběrnému místu elektřiny, ověřte si, že je žádost podepsaná skutečně odpovědnou osobou. Zkontrolujte si i další údaje na formuláři. Musí být shodné s údaji na faktuře.

Nebude-li nutné měnit další náležitosti (např. změna dodavatele elektřiny), je vše uzavřené a o nic dalšího se starat nemusíte. Je vhodné si však ještě ověřit, jestli původní tarify budou vyhovovat i vám, nebo jestli provedete změnu.

Rozmyslete si rovněž, jaké zvolíte zálohy na elektřinu. Stěhuje-li se čtyřčlenná rodina do bytu, kde dřív bydlel jeden člověk, je zřejmé, že jestli nechce při vyúčtování doplácet hodně peněz, měla by si zálohy zvýšit.

Kde získat více informací a zmiňované smlouvy?

Dodatečné informace získáte vždy na stránkách konkrétního distributora elektřiny.

Formulář o převodu odběru elektřiny získáte zde:

ČEZ Distribuce

EON Distribuce

PRE distribuce