Jak naučit děti hospodařit s penězi

Už od útlého dětství byste měli seznamovat své dítě s hodnotou a funkcí peněz. Začněte tím, že budete více promýšlet, co mu koupíte a co mu odepřete. Někdy jsou omezení dána vaší finanční situací, ale i když je výborná, není dobré koupit potomkovi vše, na co si ukáže. Nebude si hraček a dalších věcí vážit a nepozná jejich skutečnou hodnotu.

I když to pro vás může být těžké, naučte se odmítat kupovat věci, které vám přijdou jako zbytečnosti. Neodmítejte však dítě s prostým „NE“. Raději mu vysvětlete, proč mu věc nekoupíte a že nemůže mít vše, na co si ukáže.

Jak je to s kapesným

Kapesné by děti měly dostávat nejpozději od začátku povinné školní docházky. Přijde vám to brzy? Dítě nemusí od vás dostávat hodně peněz, ovšem nějaké by měl mít, aby se s nimi učil hospodařit.
Kapesné by dítě mělo dostávat pravidelně a přiměřené jeho věku a vašim finančním možnostem.
Utratí-li si měsíční kapesné během týdne, nepovolujte a nedávejte mu další peníze. Poučte ho, že si peníze musí rozložit tak, aby mu zbyly do dalšího kapesného. Řekněte mu, že i vy dostáváte peníze jednou měsíčně, a kdybyste si peníze utratili dříve, v práci vám nikdo nové nedá.
Zpočátku můžete být benevolentnější, ale dítě si musí rychle uvědomit, že finanční výstřelky mu nepřinesou nic dobrého.

Diskutujte s potomkem o výdajích

A co když po vás bude chtít váš potomek, abyste mu koupili dražší věc? Pokud pro něj není nezbytně nutná, ale zároveň mu ji nechcete odpírat, navrhněte mu, že až si určitou částku našetří a přispěje s ní, vy mu zbytek doplatíte. Budete ho tím učit finančnímu plánování.
Vhodné je také s dítětem diskutovat o koupi dražších položek. Nezamítejte je rovnou. Bude mít pocit, že mu prostě nechcete vyhovět. Řekněte mu, proč mu to nechcete koupit, ale dejte potomkovi prostor, aby si hájilo názor svými argumenty. Možná se doberete společného kompromisu bez toho, abyste museli potomkovi ve všem vyhovět, a zároveň aby se necítil ukřivděný.

Jak finančně vzdělávat potomka: Shrnutí tipů

  • Bavte se doma o financích otevřeně. To, jak si vaše rodina finančně stojí, by nemělo být tabu, o kterém se před dětmi nemluví.
  • Dávejte dětem informace o tom, co kolik stojí. Lépe si uvědomí hodnotu peněz.
  • Začněte dítěti dávat přiměřené kapesné už od jeho nástupu na základní školu.
  • Učte potomka šetřit na věci, po kterých touží.
  • S ohledem na věk ho učte, jak funguje spoření v bance, co jsou půjčky a jaká je podstata dalších finančních produktů.
  • Buďte svému dítěti dobrým příkladem. Budete-li mu říkat jak si má šetřit a sami nevyjdete s výplatou, nebude to mít velký efekt. Na to jsou děti příliš všímavé a nejlépe se učí napodobováním svého vzoru.