Jak na výpověď povinného ručení

Povinné ručení je zákonem danou povinností, kterou musí splňovat každý řidič užívající vozidlo na silničních komunikacích. Jde o platbu za službu, která chrání řidiče v okamžiku způsobení dopravní nehody a poškození cizího majetku nebo ublížení na zdraví další osobě. Právě v tento moment je nápomocno povinné ručení, jehož výše může být samozřejmě odlišná.

Ne každý však musí být spokojen s využívanými službami té či oné pojišťovací společnosti nebo má spoustu různých důvodů pro včasnou výpověď z povinného ručení. A to je proces, s nímž vás chceme v tomto článku trochu blíže seznámit. Povětšinou jde o snadnou záležitost, která mnohdy vyžaduje určité povinnosti.

Typy nejčastějších výpovědí, s nimiž se můžete setkat:

  • Výpověď ke konci pojistného období
  • Výpověď do 2 měsíců od vzniku pojistné smlouvy
  • Výpověď do 3 měsíců od vzniku pojistné události
  • Výpověď z důvodu nesouhlasu s navýšením pojistného
  • Výpověď z důvodu prodeje vozidla
  • Výpověď z důvodu odcizení/dočasného odhlášení/trvalého odhlášení vozidla
  • Výpověď dohodou

 

[maxbutton id=“2″]

 

Výpověď ke konci pojistné smlouvy

Ukončení povinného ručení, které je pravděpodobně nejtypičtější. Výpověď smlouvy o povinném ručení musíte dané pojišťovně přeložit nejpozději do šesti týdnů před tzv. výročím pojistné smlouvy, což je základní lhůta pro tento případ.

Tento úkon proveďte písemně, případně na pobočce dané společnosti. Mnohdy je třeba odevzdat i zelenou kartu.

Výpověď do 2 měsíců od vzniku pojistné smlouvy

Pakliže se ocitnete v situaci, kdy podepíšete nevýhodnou pojistnou smlouvu, na což přijdete až po jejím zřízení, máte možnost ve lhůtě 2 měsíců požádat o zrušení povinného ručení.

Ideální variantou je opět písemné doručení, společně se zelenou kartou. Do osmi dnů od obdržení vaší žádosti dochází k zániku pojištění.

Výpověď do 3 měsíců od vzniku pojistné události

Vy, jako pojistník, stejně, jako pojistitel, máte právo vypovědět povinné ručení především v období po oznámení vzniku pojistné události. Lhůta pro ukončení povinného ručení jsou 3 měsíce a po doručení této žádosti běží další měsíc pro samotné zrušení.

Proces výpovědi je shodný, jako výše, nezapomeňte si požádat ani o doklad o bezškodném průběhu.

Výpověď z důvodu nesouhlasu s navýšením pojistného

Nastat může také situace, kdy pojišťovna provede navýšení cen za poskytované služby. Toto oznámení vám může být doručeno kdykoliv, nezávisle na jakýchkoliv předchozích lhůtách. Pokud s novou částkou nesouhlasíte, automaticky máte 30 dnů na zrušení povinného ručení. Smlouvu lze v této době vypovědět i v případě, že jste již obdrželi složenku s další platbou.

Výpověď z důvodu prodeje vozidla

Pakliže vozidlo prodáváte, jde pravděpodobně o nejsnazší zrušení povinného ručení, které je v podstatě okamžité a jehož platnost nabývá dnem prodeje dopravního prostředku.

Kromě písemné žádosti odevzdáváte zelenou kartu a kopii kupní smlouvy nebo technického průkazu, kde je uveden nový vlastník.

Výpověď z důvodu odcizení/dočasného odhlášení/trvalého odhlášení vozidla

Tři velice obdobné a na první pohled související situace, které jsou také důvodem pro výpověď smlouvy o povinném ručení.

Pakliže dojde k odcizení vašeho vozu, připravte si kromě výše uvedených písemností, taképolicejní protokol o tom, že vůz byl opravdu odcizen.

Ve zbývajících situacích, které se týkají odhlášení, je třeba dokládat hlavně kopii technického průkazu, kde je tato změna uvedena.

 

[maxbutton id=“2″]

Výpověď dohodou

Výpověď z povinného ručení, která je zcela nepředvídatelná a z veliké míry je ovlivněna konkrétním pracovníkem, respektive pojišťovací společností. Je totiž zcela na ní, za jakých podmínek bude schopna se s vámi dohodnout.

V případě některých výše uvedených výpovědí můžete následně provést oslovení jiné pojišťovací společnosti a využít tak jejích služeb.

Vzor výpovědi povinného ručení

Ať už se rozhodnete vypovědět povinné ručení jakkoli, ve většině případů je nutné podat žádost písemnou formou. Za tímto účelem jsme pro vás připravili vzor výpovědi povinné smlouvy, který si stáhněte níže.

Mohlo by vás zajímat