Jak fungují biotopická jezírka?

Biotop obecně představuje biotické (živé), ale i abiotické (neživé) prostředí, které bylo pozměněné živou složkou přírody, tzv. biotu (odtud název pojmu). Jde o soubor složek biocenózy, tj. soubor populací všech druhů rostlin, živočichů, hub a dalších mikroorganismů. Tolik ve zkratce k biologickému poj­mu.

Biotop, jehož význam si přiblížíme nyní, představuje vodní nádrž čistící se pomocí rostlin a mikroorganismů ve štěrkovém loži. Název „biotop“ v tomto smyslu převzala čeština z jiných jazyků.

Biotop jako koupací jezírko

Biotop je malou vodní plochou charakteristickou přírodním samočištěním. Přizpůsobuje se tak přírodě. Funguje jako systém, který zajišťuje trvale kvalitní vodu vhodnou na koupání.

Tvarově se biotopy liší. Vždy však mají hlubší část určenou na plavání a mělkou filtrační část, ve které jsou vysázené vodní rostliny.

Přírodní koupací jezírka si na svůj pozemek pořizují lidé, kteří se chtějí v letních měsících osvěžit nebo si zaplavat. Biotopické zahradní jezírko nemusí být vždy s koupací zónou, ale někteří ho volí jako okrasné zahradní jezírko či požární nádrž.

Výhody biotopu

A proč dát přednost biotopu před běžným bazénem? Biotop je ekologickým řešením. Oceníte ho především díky jeho nenáročnosti na údržbu. Nebudete se muset starat o kvalitu vody. To za vás řeší rostliny a další organismy v jezírku. Biotop nemusíte ani zazimovávat, a tak v době, kdy se v něm nekoupete, plní alespoň estetickou funkci.

Voda v jezírku se čistí přírodně. Není k tomu zapotřebí žádné dráždivá chemie, kterou ne každý snáší dobře. Určitě oceníte i úsporu peněz za chemické přísady. Nejsou nejlevnější.

Jak funguje biotop?

A jak tedy funguje biotop? Jeho základem jsou rostliny zajišťující filtraci. V biotopu však funguje filtrace ve více dimenzích. Povrchová voda se dostává z jezírka do skimmeru, kde jsou zachycené nečistoty. Voda dále putuje do armaturní šachty s čerpadlem. To je nutná součást biotopu. Čerpadlo by mělo ve vegetačním období fungovat 8 až 12 hodin denně.

Z armaturní šachty je voda dále vedena do dvou potrubí. Jedno má na svém konci filtrační nádoby a druhé vede k pramenitému kameni, kde dochází k okysličení díky mikroorganismům.

Podobný princip čištění jako v biotopu je využíván také u kořenových čistíren odpadních vod.

Vybudování biotopu

Rozhodnete-li se vybudovat na své zahradě koupací jezírko, oslovte odborníky, kteří své práci rozumí. Správné založení jezírka je základem pro jeho optimální fungování.

Je nutné předem rozvrhnout čistící zóny, hloubku a celkovou plochu tak, aby bylo možné vodu stále čistit. Tvar se buduje i s ohledem na terén. Každé jezírko je originálem.

Po vymodelování tvaru se přistupuje k hydroizolaci, ke které slouží jezírková fólie mající dlouhou životnost. Musí být těsná a nepropustná. Jinak by mohlo docházet ke ztrátě vody.

Všechny materiály, které se používají na stavbu koupacího jezírka, jsou mrazuvzdorné, dostatečně pevné, neškodné pro rostliny a zvířata a odolné proti hnilobě, UV záření a prorůstání kořenů.

Kromě hydroizolační fólie se používají podkladové materiály, vyrovnávací substráty, ochranné krycí vrstvy, dekorační vrstvy a materiály používané k oddělení zón.

Na folii se vytvoří předěl mezi funkčními částmi biotopu. Z okrasných valounů vznikne vodopád, který je nutný pro okysličení vody. Poté následuje osazení jezírka různými rostlinami vybíranými s ohledem na čistící a okysličovací funkci. Jezírka se rovněž osazují i drobnými rybkami starající se o redukci hmyzích larev.

Biotopy v České republice

Nemáte zahradu, nebo se nechcete pouštět do budování koupacího jezírka na vašem pozemku, ale přesto byste nějaké koupací jezírko rádi viděli a případně se v něm i vykoupali? Možností přibývá. Největším přírodním veřejným koupací biotopickým zařízením je Kotynka nacházející se v Dobřanech na Plzeňsku. V ČR najdete i další veřejné přírodní koupací biotopy.

Lidé mají koupací jezírka jako možnost veřejného koupání raději než bazény. Připomínají jim koupání v přírodě. Proto biotopy v České republice neustále přibývají. Jejich výhodou je, že na rozdíl od veřejných bazénů mají využití i v zimě. Na jezírku totiž lze bruslit.

Mohlo by vás zajímat