Inteligentní energetické sítě

Inteligentní energetické sítě, nebo chcete-li chytré sítě či Smart Grid jsou v povědomí běžných lidí opomíjeny, ale přesto se v této oblasti investují ze strany energetických společností a států desítky ne-li stovky miliónů korun pro jejich rozvoj. Je to evoluční cesta, kterou se svět energetiky a elektřiny ubírá a bude ubírat.

Podpora obnovitelných zdrojů není na první pohled jednoduchá. Málokdo si uvědomuje, že obnovitelné zdroje rozdělují odbornou společnost na dva tábory. První skupina odborníků tvrdí, že je to směr, kterým se civilizovaný a moderní stát má ubírat, druzí vidí praktické problémy se spolehlivostí sítě a ekonomickou návratností těchto zdrojů.

Co jsou to inteligentní energetické sítě?

Smart Grid – řada z vás se s tímto pojmem určitě setkala, ale nedovedla vyjádřit význam tohoto spojení. Smard Grid je filozofický a technologický směr, kterým se ubírají konvenční energetické sítě. Ty doposud sloužily pouze k dodávce elektřiny a energie jako takové. Jsou zde od toho, aby sloužily k přenosu elektrické energie od výrobce ke spotřebiteli.

Smart Grid však přináší novinky, jako jsou predikce spotřeby v daném místě a čase, regulace spotřeby energie na základě aktuálních požadavků a další pokročilejší služby související s dodávkou energie. Právě díky těmto novým vlastnostem se mluví o tzv. inteligentních energetických sítích (chytrých energetických sítí).

Tyto sítě budou patrně na základě komplexních informací od klíčových zákazníků nebo skupiny zákazníků s těmito informacemi pracovat v reálném čase a budou pružně reagovat na jejich aktuální a budoucí potřeby.

Jak inteligentní sítě souvisí s obnovitelnými zdroji?

Jsou to právě obnovitelné zdroje, které jsou jedním z hlavních důvodů rozvoje těchto sítí. Tyto zdroje jsou ve většině případů nepredikovatelné a jejich masivní nasazení může do značné míry současné sítě spíše poškodit. (pozn. autora: zeptejte se energetiků, v jakém stavu se nachází naše přenosová soustava, když na severu Německa začne foukat, mnohdy nejsme daleko od kolapsu)

Toto poškození může být způsobeno např. náhlou výrobu množství elektrické energie v krátkém čase, ve kterém nebude možné z technologických důvodů přenést takové množství vyrobené elektřiny elektrickou soustavou. Může se tak stát, že dojde ke kolapsu a k rychlému odpojení problematické větve silového vedení a tím dojde k poškození i koncových zákazníků.

Smart Grid mají tomuto trendu zamezit. Ve své filozofii uvažují o oboustranné komunikaci zařízení, akumulačních prvků a drobných výroben obnovitelné energie. Budou se snažit na základě komplexních informací a adaptivních algoritmů náhle vyrobenou elektřinu usměrňovat tím správným směrem.

Jaké jsou další oblasti pro nasazování Smart Grid?

Oblastí, které úzce souvisí s výrobou a distribucí elektrické energie, je mnoho, např. elektro mobilita zažívá rozmach. Přestože dojezdnost elektro automobilů a elektroskútrů není vysoká, řádově stovky kilometrů, jejich podíl v garážích koncových zákazníků každým rokem stoupá. Tento trend je způsoben především ekologickým provozem, který vozidla nabízí, a jejich relativně levným provozem.

Jistě jste si všimli nové sazby d27d. Za řádově stokorunový měsíční paušál mohou zákazníci využívat dobíjecí stanice pro dobíjení svých vozidel. Stovky kilometrů na elektropohon tak vyjdou nesrovnatelně levněji, než na klasický benzínový nebo naftový motor. Masivní nasazení těchto dobíjecích stanic má za následek nepredikovatelnou a neřiditelnou zvýšenou spotřebu elektřiny. V relativně krátkém čase se totiž musí do baterie vozidla dostat energie v řádech desítek kW.

Přestože řada odborníků považuje Smart Grid za něco nového a revoluci v distribuci a řízení elektrické energie, my považujeme tento trend za přirozený rozvoj a vývoj konvenčních sítí. V budoucnu se dočkáme ještě mnoha zajímavých změn.

  • Líbil se Vám článek? Pokud ano, napište nám. Rádi zveřejníme čas od času něco více odborného.