Hlášení poruch elektřiny

Poruchy elektřiny jsou nepříjemné. Jeden z nejčastějších důvodů poruchy elektrického vedení jsou meteorologické jevy a s nimi spojené přerušení vedení, nebo technické problémy na trase nebo v místě poruchy.

Za poruchu elektřiny je zodpovědný distributor elektřiny, který vám elektřinu zprostředkovává. Proto v případě, že dojde k poruše elektřiny, musíte kontaktovat jeho. Způsobů kontaktování je několik, nejčastější a nejrychlejší jsou non stop telefonické linky jednotlivých distrobutorů. Uveďme si kontakty jednotlivých distributorů elektřiny.

ČEZ poruchy

Distributor ČEZ působí ve středních, západních, východních a severních Čechách a na severní Moravě.

Kontakt pro případ poruchy elektřiny:

 • telefonní číslo: +420 840 850 860

Kromě nahlášení poruch ČEZu získáte na tomto telefonním čísle i informace o případném plánovaném přerušení dodávky elektřiny.

E.ON poruchy

E.ON distribuce zajišťuje rozvod elektřiny v jižních Čechách a na jižní Moravě.

Kontakty pro případ poruchy elektřiny:

 • telefonní číslo: 800 22 55 77

PRE poruchy

Distributor PRE zajišťuje distribuci elektřiny na území Praze.

Kontakty pro případ poruchy elektřiny:

 • telefonní číslo: 1236
 • telefonní číslo pro případ ohrožení života: 224 919 473
 • e-mail: poruchy@pre.cz

Obecný postup hlášení poruch elektřiny

Svého distributora elektřiny kontaktujte, chcete-li:

 • hlásit poruchy v dodávce elektřiny,
 • získat informace o aktuálním stavu při odstraňování nějaké poruchy,
 • ohlásit havarijní situace v cizím zařízení, ve kterém hrozí jakékoliv ohrožení,
 • nahlásit poruchy elektroměru či poruchy přístroje HDO,
 • získat informace o plánovaném přerušení elektrické energie.

Při hlášení poruchy elektřiny na telefonní lince daného distributora je vhodné, abyste věděli, kde je místo závady. Je-li to ve vaší moci, pokuste se to zjistit. Nevíte si rady? Zaměřte se na okruhy možných závad:

 • Zkontrolujte hlavní jistič.
 • Zkontrolujte jištění jednotlivých obvodů.
 • Překontrolujte elektroměr, zda je zde přítomnost všech fází a zda se neprotáčí při vypnutí bytového jističe.
 • Zjistěte, zda je závada pouze ve vašem bytě či mají-li problémy i vaši sousedé.
 • Zkontrolujte, jestli se nenatáčí jen vysoký tarif či nízký tarif.

Čím přesnější bude specifikace, tím rychleji bude možné závadu odstranit. Při hlášení poruchy elektřiny vždy uveďte identifikaci poruchy, své jméno a příjmení, přesnou adresu místa, kde došlo k poruše elektřiny a vaše telefonní číslo.